Život v rómskych osadách, ako základný determinant sociálnej exklúzie Rómov