Lekárku Alexandru Mamovú otestoval pobyt v Južnom Sudáne medicínsky i ľudsky