Zdravotníckym a komunitným pracovníkom v Keni sa uľahčilo hlásenie infekčných ochorení