Náčrt gestalt terapeutických možností rozvoja docility dospelých uplatniteľných v andragogickej teórii a praxi