Zborník z konferencie Zdravie – hybná sila ošetrovateľstva bez hraníc, Piešťany, 2018 (PDF)