Sociálnopsychická adaptácia dospelých v sociálnom prostredí