Asistent učiteľa na základných školách pre deti so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike