O projekte

Prohuman je vedecko-odborný recenzovaný internetový časopis pre oblasť sociálnej práce, psychológie, pedagogiky, sociálnej politiky, zdravotníctva, verejného zdravotníctva, ošetrovateľstva a rozvojovej pomoci.
ISSN 1338-1415
http://www.prohuman.sk
http://www.prohuman.cz
http://www.facebook.com/prohuman.sk

Aktualizácia internetovej stránky – týždenne


Page Rank

Prohuman vznikol v roku 2009.


Vedecko-odborný internetový časopis Prohuman je určený nielen pre profesionálnu verejnosť, ale aj pre študentov, či pre laikov, ak ich témy zaujmú.
Jeho obsahovou náplňou sú predovšetkým články zo sociálnej práce, pedagogiky, psychológie, zdravotníctva, ošetrovatelstva a rozvojovej pomoci. Od roku 2012 sme zriadili samostatné rubriky pre fotoreportáže a verejné zdravotníctvo. Články sú publikované v slovenskom, českom, poľskom alebo anglickom jazyku.

V rubrike Konferencie sa možno dozvedieť o pripravovaných domácich či medzinárodných odborných stretnutiach. V Knižnici sa dá získať prehľad o vydaných publikáciách, vysokoškolských učebniciach alebo vedeckých zborníkoch. Kalendár pripomína našim čitateľom odborné stretnutia, ktoré by si nemali nechať ujsť.

V roku 2011 uzrel svetlo sveta aj internetové kníhkupectvo. Naším cieľom je poskytnúť na jednom miesto čo najviac informácií, preto sme v roku 2011 založili Odborné diskusné fórum. Čitatelia tak môžu hľadať pomoc, rady a informácie.

Časopis Prohuman navštívil v jednotlivých rokoch nasledovný počet čitateľov a počty prečítaných článkov boli takéto:

Rok Počet návštevníkov Počet prečítaných článkov
2011 105 000 200 000
2012 145 000 273 000
2013 157 000 318 000
2014 162 000 297 000
2015 171 000 287 000
2016 168 000 268 000
2017 149 000 234 000

V roku 2012 sme spustili službu pod názvom iSurvey Prohuman. Je to nástroj pre pokročilú tvorbu online dotazníkov, prieskumov a formulárov. Začiatkom roka 2013 prešla táto služba zmenami a nový názov služby je ProSurvey.

Už v roku 2010 sme spustili knižnicu v ktorej sa snažíme ponúknuť na stiahnutie v elektronickej forme čo najviac kvalitných titulov a zborníkov z profesijných oblastí ktorým sa venujeme. Publikácie, ktoré nie sú dostupné na stiahnutie je možné zakúpiť v našom internetovom kníhkupectve.

Primárne sa orientujeme na publikovanie vedeckých a odborných článkov, pričom nevynechávame ani informačné články o dianí a udalostiach v profesiách, ktorým sa venujeme.

Venujeme sa aj vydavateľskej činnosti. Ak hľadáte vydavateľa pre zborníky, rôzne publikácie či monografie obráťte sa na nás.

http://www.prohuman.sk
http://www.prohuman.cz
http://diskusie.prohuman.sk
http://knihy.prohuman.sk
http://www.facebook.com/prohuman.sk

Údaje o vydavateľovi:

Business Intelligence Club, o.z.
Kladnianska 1, 821 05 Bratislava - Ružinov
IČO: 42256020.
http://www.clubbusinessintelligence.sk

Bankové spojenie:
Číslo účtu: 20528777/6500
IBAN SK8565000000000020528777
BIC: POBNSKBA