Kurz Špecializované sociálne poradenstvo, 28. až 29. jún 2024 v Prešove

máj 14 2024

Vážené kolegyne a kolegovia,
dovoľujeme si Vás informovať, ža Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a aplikáciu pomahajúcich vied otvára v mesiaci jún akreditovaný vzdelávací program “Špecializované sociálne poradenstvo” (Poradenstvo v oblasti sociálnej práce a sociálnych služieb) s termínom 28. až 29. júna 2024 v Prešove.

Názov kurzu: Špecializované sociálne poradenstvo
Akreditovaný vzdelávací program MŠVVaŠ SR
Rozsah: 180 hodín

Cieľová skupina účastníkov
Absolventi II. stupňa vysokoškolského vzdelania s humanitným zameraním.

Lektorský tím
Tvoria odborníci v danej oblasti z akademického prostredia so skúsenosťami s výkonom priamej poradenskej činnosti pre rôzne skupiny sociálnych klientov.

Lektori
doc. PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD.
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.
doc. PhDr. Maroš Šíp, PhD.
Mgr. Anastazij Momot, PhD.

Vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventa
Absolvent vzdelávacieho programu disponuje odbornými vedomosťami o sociálnom poradenstve, má zručnosti vo vedení poradenského rozhovoru so sociálnym klientom, používa metódy sociálneho poradenstva, využíva poradenské postupy a optimalizuje poradenský proces. Je schopný analyzovať a identifikovať problém sociálneho klienta, akceptovať etické princípy poradenskej praxe, metodicky usmerňovať postupy pri práci so sociálnym klientom s využitím sebareflexívnych schopností. Ovláda neštandardné situácie v oblasti komunikácie a kooperácie medzi poradcom a sociálnym klientom s orientáciou na motiváciu klienta k pozitívnej zmene a jeho mobilizáciu pri hľadaní nových alternatív k vyriešeniu problému aj prostredníctvom vlastného potenciálu.

Informácie o kurze
E-mail: svvapv@gmail.com
Tel.: +421 908 545 953

Kde, kedy, ako?
Výcvik bude prebiehať prezenčne, v malých skupinách
(cca 15 účastníkov/ účastníčok), formou dvoj až trojdňových celodenných stretnutí v Prešove.
Cena výcviku je 680 €.
Počet účastníkov je limitovaný!

Organizátor kurzu
Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a aplikáciu pomáhajúcich vied
E-mail: svvapv@gmail.com
Tel.: +421 908 545 953
https://www.svvapv.sk

PrílohaVeľkosť
Buletin_svvapv.pdf203.89 KB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!