Redakcia

Kontakt

E-mail: prohuman[a]prohuman[dot]sk
Tel.: +421 904 977 933

Šéfredaktor

Mgr. Peter Senko

Redakčná rada

Prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
Sociálna práca

PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD.
Sociálna práca, špeciálna pedagogika, metodológia

Doc. PhDr. Mária Machalová, CSc.
Sociálna práca, sociálna andragogika, aplikovaná psychológia

PhDr. Dušan Selko, CSc., MPH
Klinická psychológia, psychológia zdravia

MUDr. Radkin Honzák, CSc.
Psychiatria

PhDr. Jarmila Jurová, PhD.
Sociálna a politická filozofia, sociálna etika, etika inštitúcií

PhDr. et RNDr. Božena Baluchová, PhD.
Humanitárna pomoc, rozvojová spolupráca, pedagogika, globálne vzdelávanie, interkultúrne učenie, médiá

Doc. PhDr. Karel Preuss, CSc.
Strategické riadenie v oblasti zdravotníctva a sociálnej práce

PaedDr. Stanislava Lištiak Mandzáková, PhD.
Špeciálna pedagogika

doc. PhDr. Dagmar Marková, PhD.
Sexualita, pedagogická psychológia, etika, metodológia spoločensko-vedného výskumu

Doc. Ing. Ľubica Černá, PhD
Manažment, projektový manažment, ekonomika

PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA
Kvalita v sociálnej práci a v sociálnych službách (auditórka pre STN EN ISO 9000:2000, posudzovateľka pre model CAF a Model EFQM), starostlivosť o seniorov, projektovanie v sociálnej práci, pastorálne poradenstvo

Doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
Sociálna práca, etika, sociálna patológia

PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD.
Ošetrovateľstvo

PhDr. Katarína Zrubáková, PhD.
Geriatrické ošetrovateľstvo, výskum v ošetrovateľstve

Doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD
Sociálna práca, ošetrovateľstvo

MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD.
Verejné zdravotníctvo, sociálne lekárstvo

Iveta Rajničová-Nagyová, PhD.
Verejné zdravotníctvo, klinická psychológia, sociálne lekárstvo

Rada recenzentov

Mená recenzentov nie sú zverejňované.

Redakcia

Mgr. Mária Mišovičová

Webdesign, grafika, SEO

Mgr. Marek Poláček

Spoluzakladatelia časopisu

doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc.