Máte záujem o príspevok v blogu?

www.prohuman.sk/blogy je určený na zverejňovanie autorského obsahu vytváraného blogermi – osobami nezávislými od prevádzkovateľa služby. Prevádzkovateľom blogov rovnako ako časopisu Prohuman je Club business intelligence, o.z.

Bloger nie je povinný zverejniť na blogu svoju skutočnú identitu, hoci prevádzkovateľ tak odporúča urobiť.

Obsah vytvorený a zverejnený blogerom na stránkach prohuman.sk/blogy, je vlastníctvom blogera, ktorému prevádzkovateľ poskytuje mediálny priestor a technické prostriedky na zverejňovanie obsahu. Prevádzkovateľ k obsahu blogera nemá autorské práva a smie ho bez samostatnej dohody s blogerom využívať iba takým spôsobom, ktorý je týmito podmienkami výslovne povolený. Autor nesie zodpovednosť za všetok obsah, ktorý prostredníctvom prohuman.sk/blogy zverejní. Ak bloger poskytne právo uverejňovať články na svojom blogu iným osobám, preberá zodpovednosť aj za nimi uverejnený obsah na tomto blogu blogera.

Bloger nesmie na svojom blogu pod vlastným menom zverejňovať cudzie texty alebo ich časti. Môže citovať iné zdroje, avšak v súlade s autorským zákonom. Musí však vždy uviesť zdroj textu a jeho autora, v prípade, ak cituje iné internetové médium, je vhodné uviesť aj odkaz (linku) na citovaný zdroj. Linka však nesmie byť v krátkom úvode k článku na blogu.

PhDr. Dominika Kadlubeková, PhD. veľmi prehľadne spracovala pravidlá pri písaní rôznych odborných textov v dvoch článkoch, ktoré nájdete v našom časopise:

Články/ texty blogera by mali byť písané výhradne pre blogy na prohuman.sk/blogy.

Na zriadenie blogu konkrétnej osoby naprohuman.sk/blogy nie je právny nárok. Prevádzkovateľ má zaujem sprístupniť služby prohuman.sk/blogy širokej verejnosti, vyhradzuje si však právo odmietnuť záujemcu o zriadenie blogu – blogera, aj bez uvedenia dôvodu.

Noví záujemci o publikovanie sa registrujú online, prostredníctvom tohto formulára: https://prosurvey.prohuman.sk/index.php/462325?lang=sk
Redakcia neodpovedá na anonymné e-maily, v ktorých chýbajú kontaktné údaje ako meno, priezvisko a telefonický kontakt. Preto je potrebné použiť uvedený formulár, ktorý uľahčí vzájomnú komunikáciu.

Ak ste u nás už publikovali, nemusíte sa opakovane registrovať, stačí kontaktovať redakciu e-mailom na adrese blogy@prohuman.sk. Na uvedenú adresu sa posielajú aj príspevky, ktoré chcete uverejniť v blogu.

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!