Konferencie

l. ročník multidisciplinárnej odbornej konferencie s názvom: Násilie ako sociálno-patologický jav páchaný na generáciách, sa bude konať 22. 9. 2021 v Piešťanoch

aug 27 2020

Vážení priatelia,

multidisciplinárna odborná konferencia s názvom Násilie ako sociálno-patologický jav páchaný na generáciách sa bude konať 22. septembra 2021 (streda)

Konferenčný poplatok je vo výške 25,00 Eur/osoba. Poplatok je potrebné uhradiť vopred na číslo účtu: SK95 8330 0000 0027 0184 6665. Do poznámky je potrebné uviesť vaše meno a slovo „konferencia“, variabilný symbol je 22092021. Poplatok je nutné uhradiť najneskôr do 15.08.2021, v prípade neuhradenia v lehote bude nahlásený účastník vyradený. Na konferenciu sa môžete prihlásiť do 10.08.2021 na e-mailovej adrese: konferencia.piestany@gmail.com. prípadne na tel. 0948 373 890.

Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte v časopise Prohuman. Hľadáme práve Vás!