Zázrak menom terapia Therasuit

V tomto článku sa Vám pokúsim priblížiť terapiu Therasuit. Nie som fyzioterapeut, ale potencionálny sociálny pracovník, preto Vám poznatky o tejto metóde môžem poskytnúť len z pohľadu klienta.

Predsa len by sme si mali na úvod vymedziť základne rámce tejto terapie, aby sme vedeli podstatu tohto terapeutického procesu, aj keď nie som odborník v pravom zmysle slova .
Priznám sa však, že odborný výklad tejto terapeutickej aktivity som skutočne pochopila až na základe praktickej skúsenosti a opätovného preštudovania poznatkov o nej. Therasuit terapia je komplexná rehabilitačná metóda s vysoko individuálnym prístupom ku každému klientovi. Táto terapeutická aktivita má tri fázy:

 1. Fáza tzv, aktívneho zobúdzania svalov, ktoré klient nedokáže používať sám v bežných činnostiach. Ich aktivizáciu a stimuláciu dosahujeme pasívnymi terapeutickými prostriedkami, medzi ktoré patrí parafín, naťahovanie skráteného svalstva, masážna loptička tzv. ježko atď .
 2. Pri druhej fáze sa využívajú závažia na ruky a na nohy. Práve preto klient leží v tzv. klietke, o ktorú sa dajú tieto závažia pripevniť resp. sa využije bicykel.
 3. Tretia fáza je známy „vak“. Tento vak som videla iba u inej klientky a pripomína mi akupunktúrny prostriedok, nakoľko má na sebe body, ktoré podľa mňa masírujú celé telo a stimulujú ho k pohybu. (http://www.svetielko-po.sk/therasuit , 8.1.2018)

Liečebná intervencia terapeutov trvá v rozsahu 1 až 3 týždňov. Jedinec s postihnutím cvičí 5 až 6 dní a to od 2,5 až 4,5 hodín denne. V závislosti od toho, ako vám vaši terapeuti nastavia rehabilitačný plán. Aktivity spojené s terapiou s dospelým klientom zväčša vykonávajú dvaja terapeuti, ktorí sa dopĺňajú v činnostiach. Je tak zaistený určitý komfort jedinca.

Buďme k sebe však aj veľmi úprimní. Dĺžka tohto terapeutického procesu je podmienená finančnou situáciou rodiny. Skoro všetky rodiny, ktoré chcú dostať člena na túto terapiu, veľmi úzko spolupracujú s OZ pri zbieraní 2% dani z príjmu, nadáciami a darcovskými portálmi za účelom získavania finančných prostriedkov pre svoje dieťa... Táto terapeutická aktivita je finančne veľmi náročná a preto je podmienená aj prezentovaním Vašej osoby a rodiny na sociálnych sieťach a nemusí Vám to byť vždy príjemné. Potrebujete finančnú pomoc od viacerých FO a PO a jednou prosbou o sponzorský dar sa to nekončí.

Vždy som chcela byť niekto neviditeľný, taká šedá myš, nepotrebovala som na seba a svoj stav nikoho upozorňovať kvôli potrebe pomoci. Teraz sa však môj postoj pomaly mení, lebo môj najväčší sen je dať spolu s terapeutmi detskej mozgovej obrne aspoň čiastočný „ ŠACH MAT“. Tento životný „ŠACH“ s DMO je pre mňa veľmi náročný, pretože potrebujem dve formy pomoci finančnú a fyzickú. Bez týchto činiteľov neviem účinne použiť v boji proti DMO tak hodnotný nástroj, akým je v mojich očiach zatiaľ malý zázrak menom terapia Therasuit.

O Therasuit terapii som sa dozvedela z troch zdrojov :

 1. Média – istá známa relácia
 2. Výzva kamarátky na darovacom portály
 3. Osobné odporučenie známej

Mňa a moju rodinu výrazne aktivizovalo osobné odporučenie známej. Povedali sme si ,že nemáme čo stratiť a môžeme iba získať, ak to skúsime. Považovali sme to za moju poslednú nádej, lebo už som dospelá a pri stave dospelého jedinca s telesným postihnutím sa jeho patologická situácia veľmi zmeniť nedá. Terapia Therasuit ma však naučila, že skoro vždy existuje malá nadej na zlepšenie nášho zdravotného stavu. Musíme však byť o nej vnútorne presvedčený a nikdy nevnímať náš terapeutický proces ako negatívum. Radšej si pred jeho začiatkom urobme z neho pozítívum a to vnútorným naladením a radosťou, že určite nám to pomôže.

Keď som prišla na terapiu prvýkrát t.j. 18.9.2017 a uvidela som svojho terapeuta, srdce mi skákalo až po plafón. Nevedela som, čo mám urobiť s nábojom šťastia, ktorý som cítila. Zo všetkých síl, aj z tých posledných, som chcela aspoň minimálne poraziť DMO a on bol ten najlepší pomocný nástroj, ako svoj ciel dosiahnuť. Je pre mňa veľmi zvláštny pocit, ak musím niekomu cudziemu úplne zveriť svoj krehký život. Na terapii Therasuit som však zverila svoj život bez obáv mladému terapeutovi do rúk a normálne som sa z toho tešila. Mala som však na neho 5 nevyslovené požiadavky :

 1. dávaj na mňa pozor
 2. buď etický
 3. ber ma ako seberovnú
 4. niečo so mnou dosiahni .
 5. často so mnou komunikuj o hoci čom, aby bola percepcie mojej bolesti čo možno najnižšia.

Tieto želania som sa bála na začiatku vysloviť nahlas , lebo som ho nepoznala a tak som si ich nechala pre seba. Splnil ich však absolútne všetky bez toho, aby som mu to povedala. Z toho dôvodu som sa na terapii cítila veľmi dobre. Každú aktivitu s ním som vnímala veľmi pozitívne , preto som to vedela aj psychicky dobre prijať. Therasiut terapia s DMO je veľmi užitočná , pretože sa cvičí dlhší časový úsek. Nakoľko mávam svalové tonusy, ktoré vyplývajú z mojej diagnózy , počas týchto 3 hodín daný sval má dostatok času uvoľniť sa a ľahšie sa s ním manipuluje. Klient má potom menšie bolesti. Na začiatku terapie ma všetko strašne bolelo , pretože mám skrátené šľachy . Ani to mi však nevadilo, pretože som veľmi chcela dosiahnuť úspech. Vďaka terapii Therasuit sa u mňa podarilo docieliť uvoľnenie ľavej ruky , upravil sa mi tráviaci trakt , nemusím brať laxatívne prostriedky a viem si s pomocou niekoho sadnúť a udržať rovnováhu . S mojim terapeutom sme zažili aj veľmi ťažké chvíle. Miestami som si pripadala ako na hojdačke , keďže DMO je veľmi silný a náročný životný súper. Došlo aj k zraneniu , pretože som si natiahla šľachu. Po úraze pribudlo ďalšie obrovské prianie:“ Drž ma stále za ruku a nevzdaj to so mnou!“ Bola som veľmi oslabená a psychicky zraniteľná. Môj terapeut ma však morálne podržal a udržal ma v stave veselosti počas celej terapeutickej aktivity a tak som celý terapeutický proces s radosťou zvládla a nikdy na neho nezabudnem . Dokonca by som si veľmi želala , aby bol opakovaný , preto ho doporučujem každému klientovi so závažným telesným postihnutím. Podmienkou tohto terapeutického procesu je však aspoň minimálne zapojenie jedinca s postihnutím a taktiež to , že budete počas celej aktivity pozitívne naladený. Myslím si, že pozitívum , ktoré do terapeutického procesu dávate , veľmi pomáha terapeutovi v činnosti , čo sa potom odrazí na zdravotnom stave klienta.

Kontakt pre tých, ktorí by ma chceli podporiť v terapii: diuska.k@gmail.com

Autor: Mgr. Diana Kankulová
Použite zdroje v článku:
TheraSuit. Bratislava: Svetielko centrum pre hendikepované deti [on-line]. [citované 2018-8-1]. Dostupné na internete: (http://www.svetielko-po.sk/therasuit )

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!