53 schodov k nádeji - charitatívne projekty Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety

mar 29 2012

Brožúrka stručne predstavuje pomoc Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety zameranej predovšetkým na zdravotníctvo, školstvo a sociálnu prácu vo viacerých rozvojových krajinách.

OBSAH
Zameranie projektov

 • 4 domovy pre siroty s poskytovanou liečbou HIV/AIDS
 • 18 nemocníc, tropických kliník a iných život zachraňujúcich zdravotných projektov
 • 6 vysokoškolských vzdelávacích programov pre miestnych obyvateľov
 • 4 resocializačné a edukačné zariadenia pre deti ulice
 • 5 centier pre podvyživené deti
 • 10 detských domovov
 • 1 školský projekt
 • 1 útulok pre bezdomovcov
 • 1 projekt pomoci utečencom
 • 2 individuálne programy podpory detí (finančná „adopcia na diaľku“)
 • 1 projekt rekonštrukcie obydlia
 • 3 azylové domy pre ženy a deti
 • 1 poľnohospodársky projekt

Konkrétne projekty

 • Klinika Sv. Maximiliána Kolbeho, House of Family, Phnom Penh, Kambodža
 • Liečebný domov pre deti s HIV/AIDS,
 • House of smile, Phnom Penh, Kambodža
 • Daniela’s house of family pre deti s HIV/AIDS, Sihanoukville, Kambodža
 • Detská klinika bl. Petra Pavla Gojdiča pre deti s HIV/AIDS, Kambodža
 • House of Family Sihanoukville, Kambodža
 • Adopcia na blízko pre Kambodžu, Dvojfarebný svet
 • Školský projekt Kommar Chlad AnDong, Kambodža
 • Podpora detí väzenkýň v Kambodži
 • Vysokoškolské štúdium sociálnej práce v zahraničí, Keňa, Srbsko, Kambodža
 • Vysokoškolské štúdium sociálnej práce v zahraničí, Rumunsko, Burundi, Rwanda
 • Klinika pre chudobných svätého Rafaela, a svätej Bakithy, Mihango, Keňa
 • VCT centrum a laboratórium na prevenciu HIV/AIDS, Mukuru, Keňa
 • Centrum pre podvyživené deti Nepoškvrnenej Panny Márie, Nairobi, Keňa
 • Antimalnutričné centrum sv. Charlesa Lwangu Lunga Lunga slum, Keňa
 • Sirotinec pre deti ulice sv. Gianna Beretta Molla, Keňa
 • Detský domov svätého Kizita, Mihango, Keňa
 • Antimalnutričný projekt a nemocnica v Muhoroni, Keňa
 • Klinika bl. Ladislava Batthyányho-Strattmanna, Keňa
 • Dom nádeje sv. Bakithy, resocializačné centrum pre divčatá z ulice, Eldoret, Keňa
 • Podpora vzdelávania chudobných detí, adopcia na dial’ku, Keňa
 • Mirka´s house of smile, Mtwapa, Keňa
 • Nemocnica bl. Matky Terezy, Kibre Mengist, Etiópia
 • Detský domov Božieho milosrdenstva od sv. Faustíny, Južný Darfúr
 • Nemocnica Panny Márie Fatimskej, Sudán
 • Nemocnica Marialou, Sudán
 • Nemocnica sv. Sáry Salkházyovej, Rutovu, Burundi
 • Resocializačné zariadenie pre siroty, Burundi
 • Nemocnica sv. Karola Lwangu, Uganda
 • Detský domov sv. Cecílie, Lesotho
 • Klinika Maqhaka, Lesotho
 • Klinika Bigugu, Rwanda
 • Antimalnutričný projekt v Kibeho, Rwnada
 • Detský domov Dobrá nádej, Tanzánia
 • Mobilná klinika v Cité Soleille, Haiti
 • Klinika svätého Mikuláša v Mole st. Nicolas, Haiti
 • Zdravotné stredisko, Baie de Hennes, Haiti
 • Poľnohospodársky projekt Bois de Laurence, Haiti
 • Nemocnica Hand for Help Jacmel, Haiti
 • Detský domov bl. Teodora Romžu, Ukrajina
 • Detský domov sv. Alžbety, Ukrajina
 • Pomoc hendikepovaným deťom v Arménsku
 • Zdravotno-sociálne centrum sv. Charlesa de Foucault, Libanon,
 • Útulok pre bezdomovcov Mea Culpa, Slovensko
 • Útulky pre opustené ženy s deťmi, Slovensko
 • Sirotinec sv. Ondreja DongLac, Hanoi, Vietnam
 • Rekonštrukcia rybárskej dediny zničenej hurikánom, Hue, Vietnam
 • Detský domov Thien An v delte Mekongu, Vietnam
 • Detský domov Tao Dan, Vietnam
 • Príloha:

  PrílohaVeľkosť
  53-schodov-k-nadeji.pdf4.9 MB

  Ponuka vzdelávania


  Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!