Charita vďaka kampani dobuduje centrum pomoci ugandským sirotám

máj 11 2012

V severných častiach Ugandy sa po vojne – predovšetkým v 80. rokoch minulého storočia rozšíril vírus HIV. Počet ľudí, nakazených týmto vírusom a poznačených následným ochorením AIDS, je obrovský. SKCH promptne zareagovala na volanie Ugandy o pomoc a okamžite začala so stavbou Centra pre deti postihnuté vírusom HIV a ochorením AIDS v oblasti Adjumani. Vy môžete prispieť na jeho dostavbu a dať tak sirotám (ktoré pre aids prišli o svojich rodičov) šancu na lepší život.

V celej Afrike žije okolo pätnásť miliónov sirôt, z toho podľa údajov OSN žijú v Ugande až dva milióny sirôt, ktorým choroba AIDS vzala rodičov. Príbeh dievčatka Sally (tváre kampane SKCH) sa podobá osudom ďalších sirôt v severnej Ugande. Je HIV-pozitívna, stará sa o ňu stará mama. Snaží sa chodiť do školy a má plány do budúcnosti, no liečba a starosti okolo zabezpečovania obživy ju oslabujú. Zapojením sa do kampane „Pôstna krabička pre Afriku“ pomôžu ľudia zo Slovenska zabezpečiť ugandským deťom základné podmienky pre dôstojný život – dostatok jedla, strechu nad hlavou, zdravotnú starostlivosť a primerané vzdelanie.

Ugandské siroty sú totiž napriek svojim zdravotným problémom využívané často ako lacná pracovná sila. Namiesto navštevovania školy musia pracovať v neľudských podmienkach, aby zarobili peniaze pre svoju rodinu. „Aj napriek zvyšujúcej sa celosvetovej produkcii potravín, nie každý je schopný zabezpečiť stravu pre svoje deti. Problémom je nedostatočný prístup ľudí k obžive. Musíme si uvedomiť, že nie všetci ľudia na všetkých kontinentoch majú rovnaké životné podmienky,“ hovorí generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity (SKCH) Radovan Gumulák.

Zúfalí ľudia robia zúfalé činy

Zdravotná sestra a spolupracovníčka SKCH Catharine Riria navštevuje rodiny vo vzdialených miestach Ugandy a monitoruje podmienky, v akých tieto deti žijú: „Choroba AIDS tu postihla takmer každú rodinu. Miestni však nedokážu sami bojovať s rozsiahlymi dôsledkami tohto ochorenia.“ Pre deti je to obzvlášť nebezpečné – ak sa nakazia vírusom HIV, podlomí to ich imunitný systém. Potom bude ťažké poskytnúť im pomoc v prípade nástupu ďalšieho ochorenia, napríklad malárie. „V ugandskej kultúre žiadne dieťa nemôže ostať opustené, ponechané na ulici. Ak sa dieťa stane sa sirotou, mala by ho prijať najbližšia rodina. No realita je dnes iná – zo školopovinných detí sa stávajú sluhovia novej rodiny, využívaní na práce v domácnosti,“ konštatuje Catharine.

Nebezpečné ochorenie, sužujúce africký kontinent, nie je len problémom zdravia a zdravotej starostlivosti. Vírus HIV a choroba AIDS má ničivý dopad na stav celej spoločnosti v rozvojových krajinách. Všadeprítomná chudoba, hlad spojený s pretrvávajúcich suchom (hladomor), nedostatočná hygiena – to všetko zhoršuje situáciu, prinucuje zúfalých ľudí robiť zúfalé činy. Potom dospelí zomierajú a deti sa stávajú sirotami.

Stavba centra ako odozva SKCH na volanie Ugandy
Slovenská katolícka charita začala so stavbou Centra pre deti postihnuté vírusom HIV a ochorením AIDS v oblasti Adjumani pred rokom. Po dokončení stavebných prác sa do centra budú prijímať práve deti – ktoré prišli pre AIDS o oboch rodičov (a zvyšní príbuzní sa o nich nedokážu postarať). Deťom sa v centre bude poskytovať strava, zdravotnícka starostlivosť a podpora vzdelania cez program Adopcia na diaľku. Miestni terénni pracovníci a pracovníčky budú pomáhať rodinám s deťmi, ktoré sú HIV pozitívne – formou poradenstva v oblasti zabezpečenia dostatočnej výživy, hygieny a zdravia.

„Centrum budujeme preto, aby sme zlepšili zdravotný stav sirôt, postihnutých HIV a ďalších chorých detí, ktorých rodičia sú sami nakazení a nevedia im zabezpečiť základné podmienky pre dôstojný život. Zároveň kampaňou zvyšujeme povedomie o existencii a nebezpečenstve vírusu HIV a ochorení AIDS,“ hovorí vedúca misie SKCH v severnej Ugande Margita Kačányiová.

Pôstna krabička pre Afriku a jej význam

V uplynulých dňoch odštartovala SKCH kampaň, ktorá sleduje niekoľko cieľov – venovať zvýšenú pozornosť deťom, postihnutým vírusom HIV a ochorením AIDS v Ugande; zamyslieť sa nad životmi ugandských sirôt v čase pôstu; dobudovať centrum pomoci týmto deťom. Mnohí ľudia si vďaka takýmto kampaniam viac uvedomia odlišné životné podmienky na africkom a našom kontinente, a možno prehodnotia svoj doterajší štýl života.

„Myšlienka pôstnej krabičky v sebe nesie posolstvo pôstneho obdobia, ktoré smeruje k sebazapreniu aj k motivácii – v duchovnej rovine predstavuje modlitbu a v materiálnej podobe predstavuje ušetrený peniaz, vložený do krabičky s myšlienkou na ľudí v núdzi. Malá farebná krabička tak môže byť naplnená duchovným povzbudením, nádejou a šancou na lepší život pre tisíce ľudí – vďaka každému darovanému euru,“ približuje význam idey pôstnej krabičky generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák. „Chudobu nemožno úplne odstrániť, ale je našou povinnosťou usilovať sa o jej zmiernenie. Chcem povzbudiť seba i vás, aby sme boli vždy solidárni s tými, ktorí trpia viac, ako my,“ prihovára sa spišský diecézny biskup a prezident SKCH Mons. Štefan Sečka nielen slovenským veriacim.

Ako sa zapojiť do kampane

Zapojením sa do tejto kampane a verejnej zbierky možno napomôcť prelomeniu stále sa opakujúceho problému hladu a chudoby v krajinách Subsaharskej Afriky. Práve podpora slovenských občanov a občianok pomôže deťom ako Sally zabezpečiť základné podmienky pre dôstojný život – jedlo, ubytovanie, zdravotnú starostlivosť a vzdelanie. Súčasťou kampane je aj dokumentárny film „Dar lásky pre Ugandu“ – o konkrétnej pomoci SKCH deťom postihnutých HIV a AIDS v Ugande.

Pôstnu krabičku distribuuje SKCH do kostolov, kde si ju ľudia budú môcť vyzdvihnúť a osobne sa tak zapojiť do pomoci deťom, postihnutým HIV a AIDS v Ugande. Treba podotknúť, že papierová krabička s fotografiou ugandskej siroty Sally nie je určená na masové zbieranie finančných prostriedkov v uliciach miest a obcí. Má skôr symbolický osobný význam – pomoc slabším najmä v čase pôstu.

Pomôcť finančne môžete prostredníctvom vášho pôstneho daru – zaslaním príspevku na účet Slovenskej katolíckej charity: 4008058424/7500 v ČSOB, v. s. 174, a pomôžete tak k dostavbe centra pre deti, postihnuté HIV a AIDS. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o kampani „Pôstna krabička pre Afriku a o pomoci SKCH v rozvojových krajinách, navštívte stránku www.charita.sk.

Kto je Sally – tvár kampane SKCH

Sally – tvár kampane SKCH (na pomoc sirotám, postihnutým HIV a AIDS) žije so svojou babičkou a dvoma sestrami v mestečku Adjumani na severe Ugandy. Má len dvanásť rokov, no je HIV pozitívna. Mama jej zomrela pred rokom, otec rodinu opustil. Dievčatko navštevuje školu a chcela by byť zdravotnou sestrou. Samotná liečba ju však veľmi vyčerpáva – pre silné lieky potrebuje plnohodnotnú stravu. Zahnanie hladu formou „zasádrovania žalúdka“ kukuričnou hmotou ugali nestačí. Babička sa snaží pestovať zeleninu a chovať hydinu. Čo však bude so Sally a jej sestrami, keď sa babička pominie – je momentálne na nás.

Text: Ivana Pástorová, Božena Baluchová

Pokračovanie článku : Fotoreportáž z Ugandy
Foto: Michal Fulier