Novým prezidentom ICSW Europe sa stal Miloslav Hetteš

jún 20 2014

Novým prezidentom Medzinárodnej rady pre sociálny rozvoj v Európe (ICSW Europe - International Council on Social Welfare) sa stal na najbližšie dva roky Miloslav Hetteš. Je to vôbec prvýkrát v histórii, že tento post preberá zástupca strednej Európy. Na tomto poste vystriedal svojho francúzskeho predchodcu Christiana Rolleta, bývalého rektora francúzskej prestížnej vysokej školy verejného zdravia. Doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc. pôsobí na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práci sv. Alžbety v Bratislave.

ICSW združuje celosvetovo organizácie a občanov, ktorí sa usilujú o sociálny rozvoj a sociálny mier. Je dlhé roky pôsobiacou mimovládnou organizáciou zastupujúcou medzinárodné, národné a miestne organizácie, venujúce sa sociálnemu rozvoju, sociálnemu zabezpečeniu a sociálnej spravodlivosti. ICSW bola založená v roku 1928 v Paríži. Svoje ústredie má v Kampale v Ugande. Jej európska organizácia bude mať svoje sídlo od júna 2014 v Bratislave. ICSW má poradné postavenie pri OSN, UNESCO, MOP, Rady Európy a inštitúciách EÚ. V týchto medzinárodných organizáciách má svoje stále zastúpenie. Členom ICSW Europe je za Slovensko Stála konferencia organizácií III. sektora, ktorej zástupcom je práve M. Hetteš. ICSW úzko spolupracuje s Medzinárodnou federáciou sociálnych pracovníkov (IFSW) a s Medzinárodnou asociáciou škôl sociálnej práce (IASSW).

Významnou udalosťou pre ICSW v roku 2014 je organizovanie spoločnej (spolu s IFSW a IASSW) medzinárodnej konferencie ,,Sociálna práca, vzdelávanie a sociálny rozvoj“, ktorá sa koná 9 – 12. 7. 2014 v Austrálskom meste Melbourne. (Viac na http://www.swsd2014.org/)

V tomto roku bola ICSW spoluorganizátorom konferencie venovanej sociálnemu investovaniu , ktorá sa konala vo februári 2014 v Bratislave. (Zborník príspevkov z konferencie http://www.prohuman.sk/socialna-praca/konferencia-socialne-investovanie-...)

Zdroj: International Council on Social Welfare (ICSW) http://www.icsw.org/

Foto: Doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc., nový prezident ICSW EuropeFoto: Doc. RNDr. Miloslav Hetteš, CSc., nový prezident ICSW Europe