Pre hladujúcich už vyzbierali milión eur

dec 20 2010

Štvrtý ročník verejnej zbierky Boj proti hladu je ukončený. Vyzbierané prostriedky zmiernia biedu na Haiti.
Haiti 12. januára 2010 zasiahlo silné zemetrasenie. Ostrovná krajina má v súčasnosti veľké problémy aj so šíriacou sa cholerou. Pomôcť sa snaží celý svet a Slováci tiež nezaostávajú. Vo verejnej zbierke Boj proti hladu, ktorej štvrtý ročník sa skončil 31. októbra, vyzbierali vyše 270 tisíc eur.

Prace na projekte don Augustína Vrecka. V popredí je dobrovoľník Adam zo Slovenska, ktorý tu strávil mesiac.Prace na projekte don Augustína Vrecka. V popredí je dobrovoľník Adam zo Slovenska, ktorý tu strávil mesiac.
Za štyri roky vyše milióna eur
Už pred ničivým zemetrasením boli pre Slovákov bieda a hlad na Haiti motiváciou k veľkej solidarite. Počas troch predchádzajúcich ročníkov bol čistý výnos zbierky úctyhodných 784 574 eur. To znamená, že vo všetkých štyroch ročníkoch zbierky Vincentská rodina vyzbierala na zmiernenie biedy Haiťanov už vyše milióna eur.

Hlavná kampaň zbierky sa vždy koná okolo sviatkov sv. Vincenta a sv. Terézie z Lisieux v priebehu septembra a októbra. Dobrovoľníci po celom Slovensku ponúkajú medovníkové srdiečka, ktorých kúpou môže široká verejnosť prispieť na zbierku. Prispieť sa dalo aj priamym prevodom alebo darcovskou SMS správou.

Organizátori sa zameriavajú aj na podujatia vo farnostiach. V kostoloch premietajú fotografie a približujú misijné diela na Haiti. Neoddeliteľnou súčasťou zbierky sú aj modlitby, v ktorých sa veriaci zjednocujú na úmysloch za požehnanie ostrovnej krajiny. Aj tento rok úplne na záver aktivít zaradili na 26. novembra Deň vďaky za požehnanie zbierky. Verejná zbierka bude pokračovať aj piatym ročníkom. Aktívna kampaň v budúcom roku prebehne od 15. septembra do 9. októbra 2011.

Projekt, ktorý misionár don Vrecko nazýva „Siať nádej“. V malej záhradke za pastoračným centrom zaviedol novinky: terasy, kompost, okopávanie a polievanie. Haiťania budú úrodu zbierať dvakrát do roka.Projekt, ktorý misionár don Vrecko nazýva „Siať nádej“. V malej záhradke za pastoračným centrom zaviedol novinky: terasy, kompost, okopávanie a polievanie. Haiťania budú úrodu zbierať dvakrát do roka.
Priamo na Haiti
Hlavným účelom zbierky je pomôcť hladujúcim, trpiacim a negramotným ľuďom na Haiti. Vyzbierané prostriedky už boli poslané na konkrétne projekty realizované prevažne Spoločnosťou dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, ktorá na Haiti prevádzkuje viacero zariadení – napríklad sirotince, zdravotné strediská a strediská výživy. Cieľom je z výnosu podporiť konkrétne menšie projekty, ktoré budú najbiednejších viesť k samostatnosti

Časť vyzbieraných prostriedkov bola poslaná aj na podporu projektu slovenského misionára, saleziána Augustína Vrecka. „Zbierka Boj proti hladu je pre mňa veľké povzbudenie a hrejivý prejav dôvery,“ píše v e-maile, ktorý z Haiti poslal organizátorom. „Budem sa skutočne snažiť, aby tato pomoc bola účinné investovaná v boji proti hladu, to znamená na produkciu poľnohospodárskych plodín,“ pokračoval. Misionár plánuje budovať prístupovú cestu k poliam miestnych ľudí, aby mohli efektívnejšie pestovať plodiny.

Viac informácií o zbierke: https://www.bojprotihladu.sk

Don Vrecko celebruje svätú omšu v spoločenskej miestnosti pastoračného centra.Don Vrecko celebruje svätú omšu v spoločenskej miestnosti pastoračného centra.
Vincentská rodina na Slovensku zastrešuje nasledovné organizácie: Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Združenie mariánskej mládeže (ZMM), Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Misijnú spoločnosť sv. Vincenta de Paul na Slovensku (lazaristi), Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (vincentky), Kongregáciu Milosrdných sestier sv. Vincenta (satmárky), Rodinu Nepoškvrnenej, Združenie zázračnej medajly a Depaul Slovensko.
Sestry zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul pri svojej misijnej práci v sirotinci na Haiti.Sestry zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul pri svojej misijnej práci v sirotinci na Haiti.