Publikácia: Milosrdenstvo voči trpiacim

jan 16 2019

Dnešná doba, ako každá iná, je plná ľudí, ktorí sú chorí na tele, aj na duši, ľudí, ktorí sú osamelí, chudobní, závislí, bez domova, ľudí, ktorí sú starí a ľudí, ktorí zomierajú. Je to doba, ktorú môžeme označiť dobou individualizmu. Môžeme ju však vnímať aj z druhej strany – ako dobu, ktorá nám poskytuje množstvo príležitostí na preukazovanie konkrétnych skutkov milosrdenstva.

Táto publikácia vznikla so zámerom podeliť sa o osobné skúsenosti získané v priebehu našej práce. Kniha vznikla na základe viacročných praktických skúseností. Autori jednotlivých kapitol sú ľudia pracujúci s rôznymi cieľovými skupinami, ako sú rodiny v núdzi, osamelé matky s deťmi v krízových centrách, závislí ľudia, seniori a zomierajúci.

Našou snahou je uviesť milosrdenstvo do každodenného života práve tam, kde sa nachádzame a podeliť sa so svojimi osobnými skúsenosťami s prejavovaním milosrdenstva. Cieľom všetkých je priblížiť milosrdenstvo, ktoré by sa malo stať naším životným programom a zároveň poznanie, že všímať si jeden druhého je cesta k hlbokej vnútornej radosti. Chceme sa navzájom povzbudiť a inšpirovať v preukazovaní milosrdenstva voči všetkým, ktorí s nami žijú.

Významným prínosom publikácie sú praktické skúsenosti v rôznych oblastiach, no najmä svedectvá, ktoré priťahujú samé o sebe. V nich rozpoznávame ľudskú biedu, bolesť srdca a zároveň liečivú silu lásky, s ktorou sa mnohí skláňajú k zraneným.

Je samozrejmé, že milosrdenstvo, ktoré čakáme od Boha a od ľudí, vyžaduje aj našu spoluprácu a schopnosť sa otvoriť tým, ktorých stretávame na svojich cestách. Poznatky a skúsenosti predstavené v tejto publikácii majú za cieľ inšpirovať, motivovať, viesť a zároveň zapáliť všetkých čitateľov pri konaní dobra. Z pohľadu autorov je to cesta, ako posunúť milosrdenstvo do každodenného života, k ľuďom, s ktorými nielen pracujeme, ale aj žijeme. Našou snahou je vliať nádej na lepší zajtrajšok všetkým, ktorí sú zranení, sklamaní, rezignovaní a zároveň povzbudiť tých, ktorí sú v pomáhajúcich profesiách k milosrdnej láske.

Obsah

1 MAJÁK NÁDEJE
– milosrdenstvo voči rodinám v núdzi
1.1 Rodina a jej ťažkosti
1.2 Milosrdenstvo a druhy chudoby
1.3 Skutky telesného milosrdenstva v Majáku nádeje
1.4 Skutky duchovného milosrdenstva v Majáku nádeje
1.5 Krátke kazuistiky
1.6 Osobná skúsenosť s milosrdenstvom

2 DOM PRE MATKY S DEŤMI V OPOLE
– milosrdenstvo voči osamelým matkám a ich deťom
2.1 História založenia Domu
2.2 Predpoklady fungovania Domu
2.3 Princípy fungovania Domu a prejavované milosrdenstvo
2.4 Rola personálu

3 KOMUNITA CENACOLO
– milosrdenstvo voči závislým
3.1 Vznik a pôsobenie komunity Cenacolo
3.2 Piliere komunity: práca, vzťahy a modlitba
3.3 Prozreteľnosť
3.4 Bežný deň v komunite Cenacolo
3.5 Aktivity komunity Cenacolo
3.6 Komunita Cenacolo na Slovensku
3.7 Svedectvá členov komunity Cenacolo

4 CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB „LIPOVÝ DOM“
– milosrdenstvo voči seniorom
4.1 Centrum sociálnych služieb „Lipový dom“
4.2 Byť milosrdný k seniorom
4.3 Vybrané metódy práce so seniormi
4.4 Osobná skúsenosť pracovníkov CSS Lipový dom

5 HOSPIC MATKY TEREZY
– milosrdenstvo voči zomierajúcim
5.1 Charakteristika hospicu Matky Terezy
5.2 Náročnosť služby a prekážky
5.3 Podmienky práce so zomierajúcimi
5.4 Čo dáva táto služba slúžiacim
5.5 O službe dobrovoľníkov v Hospici
5.6 Príbehy ľudí – zmierenie v hospici
5.7 Na zamyslenie

ZÁVER

Milosrdenstvo – naliehavá výzva, alebo dokonca nutnosť? Každý z nás si uvedomuje, ako sme závislí na Božom milosrdenstve. Nie vždy sme však ochotní preukazovať milosrdenstvo tým, ktorí žijú vedľa nás. Niekedy sme jednoducho zavalení svojimi starosťami, inokedy ani nevieme, ako poslúžiť. Často aj sme ochotní, ale nenachádzame správny spôsob, alebo odvahu.

Cieľom publikácie bolo poukázať na rôzne skutky milosrdenstva, pre rôzne skupiny ľudí, v rozličnom čase. Jednotlivé kapitoly publikácie sú zostavené podľa služieb preukazovaných trpiacim ľuďom. Pretože trpiacich nachádzame vždy medzi sebou. Sú to chudobní, osamelé matky s deťmi v krízových centrách, trpiacimi sú ľudia závislí na návykových látkach, ale aj ľudia starí a zomierajúci.
Pozornosť sme venovali nielen popisu jednotlivých zariadení a združení, ale najmä skutkom milosrdenstva, ktoré sú v týchto zariadeniach poskytované pracovníkmi, aj dobrovoľníkmi.
Prostredníctvom jednotlivých kapitol dostáva čitateľ obraz služby, ktorá je preukazovaná denno-denne, často v tichu, v pokore, v jednotvárnych úkonoch – ale s veľkou láskou. Kapitoly sú rozdelené tematicky podľa cieľových skupín a zariadení, ktoré preukazujú milosrdenstvo trpiacim na Slovensku, aj v zahraničí.
Osobitným prínosom publikácie sú hlboké a osobné skúsenosti autorov, ktorí sú v praxi a získanie hlbšieho vhľadu na ich službu. Osobné svedectvá autorov a klientov, ktorým sa venujú, sú zdrojom vzácnych skúseností. Umožňujú nám vniknúť do mnohých ťažkých osudov, plných utrpenia.
Veríme, že publikácia čitateľov osloví, povzbudí a utvrdí v presvedčení, že aj tie najmenšie skutky, ktoré konáme z lásky, zasiahnu hlboko srdcia trpiacich ľudí.


Názov: MILOSRDENSTVO VOČI TRPIACIM
Autor: Soňa Vancáková a kol.

Kolektív autorov:
Paweł Landwójtowicz
Lucia Szabová
Michal Szabo
Michaela Šuľová
Martina Proněková

Recenzenti:
Prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
Prof. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD.

Autor fotografie na obálke: Katarína Vancáková
Grafická úprava: EQUILIBRIA, s.r.o., Letná 42, 040 01 Košice
Vydavateľ: OZ Maják nádeje, Košice
Tlač: EQUILIBRIA, s.r.o., Letná 42, 040 01 Košice
ISBN 978-80-972547-0-4

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!