Zvyšovanie zamestnanosti je základom úspešného boja proti kriminalite

apr 2 2013

„Zvyšovanie zamestnanosti je základom úspešného boja proti kriminalite - tak hodnotil Občiansky parlament svoju činnosť a zámery pre ďalšie obdobie.“

Občiansky parlament, o.z. je všeobecnou platformou občianskej spoločnosti, a preto rieši požiadavky svojich členských organizácií a partnerov ohľadom postavenia občanov a ich sociálnych istôt v spolupráci s exekutívou a sociálnymi partnermi vlády Slovenskej republiky. Občiansky parlament zastupujú v regiónoch Slovenska poslanci občianskeho parlamentu, ktorí sú nominovaní z organizácií III sektora.

Na svojom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 23.3.2013 v Bratislave informovali poslanci Občianskeho parlamentu o nezávislých kandidátoch pre voľby do VUC ktoré sa budú konať v roku 2013. Poslanci a sympatizanti Občianskeho parlamentu diskutovali o petičných hárkoch, a možnostiach zvoliteľnosti nezávislých kandidátov. Občiansky – nezávislí kandidáti sú odborníci z rôznych oblastí spoločenského života, zo všetkých regiónov Slovenska. Poslanci občianskeho parlamentu vo svojich regiónoch cítia podporu nezávislých kandidátov pre voľby do VÚC, pretože, kandidáti politických strán strácajú dôveru občianskej spoločnosti.

Poslanci OP vyhodnocovali Národný projekt XXI zameraný na podporu zamestnanosti mladých ľudí aj v organizáciách III sektora. Občiansky parlament, o.z. bol spoluorganizátorom výskumu o možnosti vytvárania nových pracovných miest v mimovládnych organizáciách, poskytuje informácie o možnostiach čerpania peňazí v rámci tohto projektu, pre občianske združenia v rámci svojej platformy. Pri vytváraní nových pracovných miest spolupracuje s partnerskými organizáciami ako Akadémia sociálneho podnikania, s.r.o, NIRPaSK, o.z.. Stála konferencia III sektora, o.z.

Na jún pripravuje Občiansky parlament folklórne podujatia v rámci, ktorého budú ocenené významné osobnosti v rámci projektu „Deň Slovenského rodostromu a Národný poklad Slovenska“. V rámci Programu morálnej, kultúrnej, vzdelanostnej a hospodárskej obnovy Slovenska sa uskutoční „Národný beh“ na upútanie pozornosti na nevyhnutnosť záchrany kaštieľa v Rusovciach. Na prezentáciu ľudových remesiel, zdravej životosprávy a kultúry sa pripravuje Jarmok „Zlatý jantár“ v srdci najväčšieho sídliska na Slovensku v Petržalke.

Poslanci občianskeho parlamentu, rozoberali možnosti predstavenia nezávislého občianskeho kandidáta na prezidentské voľby, ktoré budú v roku 2014.

Zdroj: http://www.obcianskyparlament.sk

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!