Archeologický experiment: testovanie hypotézy o funkčnosti diviačích klov ako nákončí kovolejárskych klieští z doby bronzovej

máj 19 2024

Autor: Dávid Demko
Abstrakt: V práci je experimentom overená hypotéza o využití diviačích klov ako nákončí
kovolejárskych klieští v dobe bronzovej. Zistili sme, že diviačie kly sú vhodné ako nákončie
klieští pri manipulácii s rozžeraveným téglikom, no ich používanie zanecháva výrazné, archeologicky sledovateľné, stopy na kloch.
Kľúčové slová: experiment, kovolejárske kliešte, diviačie kly, metalurgia, bronz

Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ)

ŠVOČ ponúka študentom vysokých škôl možnosť vypracovať odborné práce na témy súvisiace s oblasťou štúdia. Práca bola zaradená medzi víťazné a najlepšie práce v jednotlivých sekciách súťaže Študentská vedecká odborná a umelecká činnosť (ŠVOUČ) za rok 2023 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Všetky ocenené práce za rok 2023 nájdete tu: https://www.prohuman.sk/category/typ-prispevku/the-best-of-svoc-2023

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra
https://www.ff.ukf.sk

PrílohaVeľkosť
Demko_David.pdf3.11 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!