Analógová fotografia ako metóda reminiscencie pri alzhaimerovej chorobe

aug 30 2019

Jedným z najzaujímavejších príspevkov do literárno-fotografickej súťaže Sociálne služby obrazom a slovom 2018, boli analógové fotografie klientov Alzhaimercentra v Piešťanoch, spravené pod odborným vedením Dávida Badiara.

Autormi fotografií sú klienti z Piešťanského Alzheimercentra, v rámci fotografickej činnosti klienti na terapiách zachytávajú okolitú prírodu a svet so stredoformatovými fotoaparátmi typu flexaret V-VII. Následne si aj fotografie vyvolávajú v zriadenej čiernej miestnosti priamo v centre. Toto všetko výborne vplýva na klientov vrámci reminiscencie, spomínania na minulosť ako oni samy kedysi s rodičmi pracovali na tomto type fotografie a zároveň je to pre nich vyjadrenie vnútorných pocitov, nakoľko mnoho z nich už ich nedokáže vyjadriť slovami.

Autori fotografií:

1 Štefánia Sečanská
2 Rudolf Stančík
3 Anna Gogová
4 Ivan Kozic
5 Magda Migrová
6 Oľga Brunovská
7 Valéria Slobodová
8 Eva Cisárovná

0002
0006
0007
0005
0004
0003
0008
0001