Redizajn študentského časopisu Občas Nečas

máj 19 2024

Autorka: Bc Simona Nehézová
Abstrakt: V predkladanej práci sa zameriavame na redizajn študentského časopisu Občas Nečas. Práca je rozdelená na dve časti. V prvej sa venujeme problematike vizuálnej identity a jej prvkov, ktoré predkladajú dôležité skutočnosti z danej oblasti s ohľadom na jej špecifickosť. V druhej časti práce tento syntetizujúci pohľad reflektuje naše vlastné návrhy loga časopisu Občas Nečas, loga podcastov Z času na čas a návrhu webu. V práci sa celý čas opierame o hlavný cieľ, ktorý je podporený čiastkovými cieľmi. Hlavným cieľom predkladanej práce je redizajn študentského časopisu Občas Nečas. Vzhľadom na to, že časopis nemá presne zadefinovanú vizuálnu identitu, môže jeho aktuálny stav pôsobiť neucelene. Výstupom redizajnu loga časopisu a vytvoreniu nového loga je dizajn manuál.
Kľúčové slová: vizuálna identita, logo, web, dizajn manual

Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ)

ŠVOČ ponúka študentom vysokých škôl možnosť vypracovať odborné práce na témy súvisiace s oblasťou štúdia. Práca bola zaradená medzi víťazné a najlepšie práce v jednotlivých sekciách súťaže Študentská vedecká odborná a umelecká činnosť (ŠVOUČ) za rok 2023 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Všetky ocenené práce za rok 2023 nájdete tu: https://www.prohuman.sk/category/typ-prispevku/the-best-of-svoc-2023

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra
https://www.ff.ukf.sk

PrílohaVeľkosť
Nehezova_Simona.pdf2.95 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!