Riadenie projektov pre seniorov (PDF)

mar 10 2015

ČERNÁ, Ľ. 2014. Riadenie projektov pre seniorov. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku. 77 s. ISBN 978–80–561–0130–8
Publikácia vznikla ako výstup projektu Vzdelávanie seniorov na Katolíckej univerzite v Ružomberku a jej pracoviskách.
Autor: © Doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.

Obsah

ÚVOD
ÚVOD DO PRÍPADOVEJ ŠTÚDIE
1 ČO JE TO PROJEKT?
Prípadová štúdia 1
2 ČO ZNAMENÁ RIADENIE PROJEKTU?
Prípadová štúdia 2
3 KEDY JE PROJEKT ÚSPEŠNÝ?
Prípadová štúdia 3
4 ČO ZNAMENÁ PROSTREDIE PROJEKTU?
Prípadová štúdia 4
5 ŽIVOTNÝ CYKLUS PROJEKTU
Prípadová štúdia 5
6 PLÁNOVANIE PROJEKTU
6.1 Postup plánovania
6.2 Súčasný stav, alebo kde je problém?
Prípadová štúdia 6
6.3 Ciele projektu
Prípadová štúdia 7
6.4 Aktivity projektu
Prípadová štúdia 8
6.5 Časové plánovanie
Prípadová štúdia 9
6.6 Ľudia v projekte
Prípadová štúdia 10
6.7 Tvorba rozpočtu projektu
Prípadová štúdia 11
7 REALIZÁCIA, KONTROLA A MONITOROVANIE PROJEKTU
Prípadová štúdia 12
8 UKONČENIE PROJEKTU, ALEBO ČO UROBIŤ NA ZÁVER?
Prípadová štúdia 13
ZÁVER

Autor: © Doc. Ing. Ľubica Černá, PhD.
Recenzenti:
Doc. PaedDr. Slavomír Laca, PhD. Institut meziodborových studií, Brno
Doc. ThDr. Martin Uhaľ, PhD. Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
Ružomberok 2014
ISBN 978–80–561–0130–8

PrílohaVeľkosť
Cerna_Riadenie_projektov_pre_seniorov.pdf3.79 MB