Sborník z 1. ostravské konference soudních znalců v oblasti klinické psychologie a příbuzných oborů, Ostrava, 2012 (PDF)

sep 12 2013

Specialisté – soudní znalci v oblasti klinické psychologie a příbuzných oborů se sešli poslední lednový víkend na 1. ostravské konfereci soudních znalců v hotelu Park Inn v Ostravě, aby diskutovali současný stav a vývojové trendy v problematice soudního znalectví. Konference se zúčastnili naši přední specialisté v tomto oboru, jako doc. PhDr. Čírtková CSc., PhDr. Hubálek, PhDr. Vavřík a mnozí další, kteří rozvinuli produktivní diskuzi o specificích znalecké práce v daných oborech. Akce měla velký ohlas mezi přítomnými odborníky, klinickými psychology, psychiatry, psychology aj. Také ze setkání se zástupci státních orgánů, kterými byli soudci trestního i rodinného práva, státní zástupkyně a kriminalista, vyplynuly mnohé podněty a úvahy k otázkám věrohodnosti, resocializace a střídavé péče v rodinách.

Obsah

Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
Aktuální otázky viktimologických expertíz

PhDr. et PhDr. Radek Ptáček
Posuzování věrohodnosti, nebezpečnosti a resocializace ve znalecké praxi

Mgr. Michaela Mrowetz
Problematika z oblasti trestního práva – mezioborová spolupráce – jak vidíte znalecké posudky, slabá a silná místa spolupráce

PhDr. Petr Vavřík
Strategie a taktika znalecké práce klinického psychologa

Zdeněk Kolařík
Jeden špatný posudek: Pachatel nebo oběť? aneb Quo vadis, iustitia caeca?

PhDr. Milena Tejklová
„Bludná“ matka v soudně znaleckém posudku

PhDr. Ludmila Mrkvicová
problematika z oblasti civilního práva – mezioborová spolupráce – jak vidíte znalecké posudky, slabá a silná místa spolupráce

PhDr. Ludmila Mrkvicová
Znalecké posudky

PhDr. Jana Procházková
Znalecká činnost v problematice dětí

MUDr. Marie Foltýnová
Mladiství pachatelé trestných činů

MUDr. et PhDr. René Gregor, Ph.D.
Psychiatrické a sexuologické znalecké závěry neakceptovatelné státními zastupitelstvími

PhDr. Slavomil Hubálek
Psychologické aspekty lidské agresivity

PhDr. Petr Vavřík
Opavská škála osobnostních předpokladů resocializace

PrílohaVeľkosť
Sbornik_znalci_ostrava_1.pdf6.07 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!