Klimatická konferencia SKCH: riešenie globálneho otepľovania prioritou

apr 5 2013

Už niekoľko mesiacov uplynulo od novembrovej Medzinárodnej vedeckej konferencie SKCH s názvom „Zmena klímy – možný dopad (nielen) na obyvateľstvo a rozvojové projekty”, no myšlienky z odprezentovaných príspevkov stále rezonujú v mysliach. Vtedy sa na nej prezentujúci aj diskutujúci zhodli, že riešenie globálneho otepľovania by malo byť pre nás prioritou. Rovnako dôležité, ako ponúkať spôsoby zmiernenia dôsledkov zmeny klímy, je však aj hľadanie a odstraňovanie ich príčin.

Slovenská katolícka charita (SKCH) v spolupráci s dvoma fakultami (PdF a PriF) Univerzity Komenského v Bratislave a pod záštitou MZVaEZ SR zrealizovala na jeseň podnetnú konferenciu o budúcnosti našej planéty – v súvislosti s globálnym otepľovaním a dosahmi zmeny klímy na obyvateľstvo. Pred niekoľkými týždňami bol publikovaný zborník s príspevkami z tohto jedinečného stretnutia.

Príhovory hostí so záväznými posolstvami
Už na úvod konferencie bolo z príhovorov významných hostí jasné, že pôjde o jedinečné a v mnohom inšpiratívne i záväzné stretnutie. Generálny sekretár SKCH: Radovan Gumulák spomenul konkrétny príklad nedostatku pitnej vody v Keni, kde charita realizuje rozvojový projekt na zvýšenie potravinovej bezpečnosti. Slovinský veľvyslanec na Slovensku: Stanislav Vidovič vyzdvihol 6-ročnú efektívnu spoluprácu medzi slovenskou a slovinskou charitou.

Riaditeľ ORPO (v rámci MZVaEZ SR) Peter Hulényi načrtol schému oficiálnej rozvojovej pomoci, kde pripomenul, aký význam má zmena klímy ako prierezová priorita. Biskup Paul Ouedraogo (prezident Charity Burkina Faso) predostrel dosahy zmien klímy na populáciu sub-saharskej Afriky a navrhol riešenia, aké môžu realizovať zahraničné charity smerom k presadzovaniu klimatickej spravodlivosti.

Vplyv klímy na poľnohospodárstvo, zdravie, vzdelanie
V rámci programu konferencie o dôsledkoch zmeny klímy SKCH si mohla verejnosť vypočuť vedecké príspevky v 5 panelových diskusiách. V prvej sekcii sa dvaja lekári (MUDr. Ján Bodo a MUDr. Jozef Šuvada) venovali dopadom zmeny klímy na rozvojové projekty v oblasti zdravotníctva a doc. RNDr. Peter Fedor hovoril o monitoringu exotických karanténnych škodcov (v rámci projektov v oblasti poľnohospodárstva).

Ako vplýva zmena klímy na obyvateľstvo Európy (vrátane Slovenska) a aké sú nové trendy vo výskume klímy i jej zmien – v ďalších dvoch sekciách výstižne odprezentovali: prof. RNDr. Milan Lapin a RNDr. Pavel Šťastný (aj ich mladší nasledovníci Alexander Ač a Jozef Pecho).
Keďže zmena klímy ovplyvňuje aj politiky štátov a migráciu obyvateľstva, štyria zahraniční i domáci prednášajúci predostreli zrozumiteľne: migračný proces (nielen v Afrike) za posledné obdobie.

Zborník s príspevkami dostupný na internete
Posledná panelová diskusia klimatickej konferencie SKCH niesla názov: „Zmena klímy ako téma v rámci rozvojového vzdelávania“. Zástupkyňa írskej charity Trocaire: Aoife McTernan odprezentovala aktivity rozvojového vzdelávania v Írsku. Projektový tím charity, uzatvárajúci v zime posledné aktivity v rámci projektu rozvojového vzdelávania pre 170 stredných a základných škôl v SR, sa zasa pozrel na to, ako sú medializované dôsledky zmeny klímy v slovenských médiách, a aký to má ďalej vplyv na povedomie verejnosti a (rozvojové) vzdelávanie.

Konferencia bola jednou zo záverečných aktivít trojročného projektu rozvojového vzdelávania „Zmena klímy sa netýka. Naozaj?“, ktorý realizovala SKCH v spolupráci s Karitas Slovenia. Bol financovaný zo zdrojov EÚ, SlovakAid a vlastných zdrojov zapojených charít.

Zborník príspevkov z tejto jedinečnej konferencie (s príhovormi a jednotlivými vedeckými textami o dôsledkoch zmeny klímy na naše životy a rozvojové projekty – v slovenčine, češtine aj angličtine) si je možné bezplatne stiahnuť v elektronickej verzii na stránke: www.charita.sk, alebo tu na stránke: Prohuman.

Fotoreportáž z konferencie
Autor: Božena Baluchová, Foto: Palo Markovič