Zborník príspevkov Nová sociálna edukácia človeka VI (duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy,vzdelávania a poradenstva dneška) v PDF (Prešov, 2017)

jan 13 2018

Zborník príspevkov z medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 7. novembra 2017, v Prešove.

OBSAH

prof. PhDr. Mária Machalová, CSc.
Integrita človeka a sociálna edukácia

prof. ThDr. Alexander Cap, CSc.
Sväté Písmo a jeho vplyv na výchovu človeka

Dr.h.c. prof. ThDr. Radim Pulec – Kryštof, PhD.
Ο αγιοσ Kοσμασ ο Aιτωλοσ και η παιδεια

prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. – doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. – PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD.
Osobnostné a etické princípy v práci supervízora

prof. PhDr. Igor Kominarec, PhD. – doc. PhDr. Edita Kominarecová, PhD.
Teoretické implikácie redukovania stereotypov a predsudkov v edukačnom prostredí

prof. dr hab. Maciej Gitling
Specyfika oddziaływania środków masowego przekazu na współczesną młodzież

prof. dr hab. Andrzej Lipczyński
Samotne rodzicielstwo

doc. PaedDr. Mojmír Vážanský, CSc.
Pozice a úlohy pomáhajícího pracovníka

doc. PhDr. Ivana Pirohová, PhD.
Bariéry edukácie dospelých Rómov z marginalizovaných komunít

doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD.
Závisť a sklon ku konfliktom ako príčina sociálnych problémov

doc. PhDr. Tomáš Hangoni, PhD.
Prienik sociálnej teológie do sociálnej práce

doc. ThDr. Ján Husár, PhD.
Starostlivosť o vdovy na stránkach Svätého Písma

ks. dr hab. Bogdan Zbroja
Metody myślenia, mówienia i działania człowieka na podstawie przypowieści o talentach (Mt 25,14-30)

PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD.
Ľudová kultúra ako prostriedok celoživotnej edukácie

Dr. Jaroslaw Kinal
Media image of disabled persons on the example of selected Polish TV stations

dr Słavomir Wilk
Kształcenie pracowników socjalnych do pracy w sytuacji klęsk żywiołowych

PhDr. Katarína Mayer, PhD.
Špecifiká determinujúce edukáciu dospelých

PhDr. Lea Szabová-Šírová, PhD.
Sociálna edukácia v službách sociálnej pomoci dospelých

Ing. Jozef Ržonca, PhD.
Kristologické aspekty augustiniánskej formácie

dr Magdalena Pokrzywa
„Stara“ i „nowa bieda“ – historyczno-gospodarcze konteksty ubóstwa w Polsce

PhDr. Monika Nová, PhD.
Umírání ve světových náboženstvích

PhDr. Mgr. Ján Knapík, PhD.
Význam štúdia na univerzite tretieho veku v živote seniorov

Mgr. Lucia Drotárová, PhD.
Imigranti z pohľadu Arielyho sociálnych a tržných noriem

PaedDr. Miroslav Kazík, PhD.
Vysokoškolské študentky a škola

PaedDr. Mgr. art. Silvia Adamová
Špecifické aspekty sociálnej interakcie v hudobnej edukácii

PhDr. Bc. Jaroslava Malček
Arteterapia vo vzdelávaní sociálnych pracovníkov

Klara Łukasiewicz, B.A.
Kim jest nauczyciel? Wyzwania stojące przed współczesnym wychowawcą

dr Dorota Rynkowska
Wybrane problemy zdrowotne wieku geriatycznego

Mgr. Ing. Miroslav Šulík
Zadlženosť ako súčasný problém spoločnosti

Mgr. Krzysztof Jamroży
Polskie Standardy Pracy Socjalnej z rodziną z dziećmi jako forma edukacji i model działań pracowników socjalnych

Ing. Monika Mikitová
Finančná gramotnosť seniorov

JUDr. Lívia Janková
Syndróm CAN (syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa)

Mgr. Ľubica Ďurajdová
Edukácia ako nástroj zvyšovania kvality života seniorov

Mgr. Veronika Komárová
Aretológia ako súčasť vzdelávania v pomáhajúcich profesiách

Mgr. Natália Bušová – Mgr. Lucia Drotárová, PhD.
Úroveň pregraduálneho vzdelávania v oblasti sociálnej diagnostiky v Českej republike

PhDr. et ThDr. Maroš Šip, PhD.
Aplikácia sociálnych služieb v paliatívnej starostlivosti

Mgr. Martin Kormaník
Hazardné hry a ich negatívny dopad na rodinu


NOVÁ SOCIÁLNA EDUKÁCIA ČLOVEKA VI
(DUCHOVNÉ, ANTROPOLOGICKÉ, FILOZOFICKÉ, PSYCHOLOGICKÉ A SOCIÁLNE ASPEKTY TERAPIE, VÝCHOVY, VZDELÁVANIA A PORADENSTVA DNEŠKA)
Autori:
doc. ThDr. Ján Husár, PhD.
prof. PhDr. Mária Machalová, CSc.
doc. PhDr. Tomáš Hangoni, PhD.
PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD.
(eds.)
Recenzenti:
prof. ThDr. Ján Šafin, PhD.
prof. ThDr. Milan Gerka, CSc.
Rok vydania: 2017
Počet strán: 321
Vydavateľ:
Prešovská univezita v Prešove
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Prešov
ISBN 978-80-555-1905-0
PrílohaVeľkosť
Zbornik_NSE_VI_2017.pdf2.97 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!