Projekt Twin School ponúka nový uhol pohľadu na Afganistan

feb 23 2011

S globálnym vzdelávaním sa postupne zoznamuje čoraz viac škôl na Slovensku. Žiaci a učitelia však nemajú možnosť zoznámiť sa s aktuálnymi svetovými témami priamo „z prvej ruky“, teda od svojich rovesníkov v rozvojových krajinách. Informácie sú často skreslené, čiastkové, ponúkajú náš, nezriedka stereotypný, pohľad na globálne témy. Ako však vnímajú globálne témy naši partneri v rozvojových krajinách? Práve na túto otázku hľadá odpoveď projekt Twin School.

Cieľom trojročného projektu, do ktorého sú zapojené školy z Estónska, Švédska, Veľkej Británie, Slovenska a Afganistanu, je nielen informovať žiakov a žiačky o Miléniových rozvojových cieľoch a aktuálnych rozvojových témach, ale rozvíjať aj ich kritické myslenie, uvedomiť si vzájomnú prepojenosť medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami a zmeniť naše správanie prostredníctvom zaujímavých zážitkových aktivít pre žiakov a žiačky.

Jedinečné na tomto projekte je, že sa realizuje v spolupráci s afganskými školami, takže slovenskí žiaci a žiačky majú možnosť spoznať nielen aktuálne globálne problémy a ich riešenia, ale aj byť v kontakte s afganskými školami, čo im umožní lepšie spoznať túto vzdialenú krajinu a dozvedieť sa o nej niečo viac ako prinášajú stereotypné správy v médiách. Zároveň, na príklade konkrétnej krajiny budú mať žiaci a žiačky možnosť preniknúť do globálnych tém a vzťahov, ktoré nás spájajú s rozvojovými krajinami.

V prvom roku sa na Slovensku do projektu zapojilo 5 stredných a 3 základné školy, ktorým bola pridelená partnerská škola v Afganistane. Motiváciou pre slovenských učiteľov a učiteľky pre zapojenie sa do projektu bola najmä možnosť spoznania inej kultúry a snaha zistiť o Afganistane a globálnych témach niečo viac ako ponúkajú negatívne ladené správy.

„Dnes nie je problém nadviazať partnerstvo so školami v iných európskych krajinách. Spojenie s afganskou školou a možnosť diskutovať priamo s afganskými žiakmi je však pre našich žiakov unikátne a jedinečné,“ hovorí Ján Andris z Obchodnej Akadémie v Dolnom Kubíne.

Aktivity projektu sú rozmanité. V jeseni 2009 sa na viacerých slovenských školách uskutočnili Afganské dni. Žiaci a žiačky mali možnosť spoznať Afganistan v kreatívne upravených triedach. Nechýbalo tradičné afganské jedlo, športy, výroba šarkanov, či prezentácia tradičného ženského odevu – burky. Dvom slovenským školám (OA Dolný Kubín a Gymnázium vo Vrábľoch) sa dokonca podarila priama komunikácia s afganskými rovesníkmi cez skype videohovor.

„Uvedomili sme si, že rozdiel je v tom, že my máme všetko potrebné, kým naši spolužiaci v Afganistane musia len kvôli tomu, aby sa s nami spojili, cestovať 100 kilometrov. A dievčatá ani nemôžu túto školu navštevovať, lebo im hrozia útoky,“ povedala slovenská žiačka po skype videohovore so školou z provincie Paktia, ktorej veľkú časť ovláda Taliban.

V októbri 2009 som ako koordinátor projektu spolu s novinárom a fotografom Andrejom Bánom navštívil partnerské školy v Afganistane, ktorým sme odovzdali dary a učebné pomôcky zo slovenských škôl. Zorganizovali sme tiež workshopy pre afganských učiteľov a učiteľky a žiakov a žiačky. Reakcia účastníkov na interaktívne metódy ma prekvapila. Keď do miestnosti vstúpili ženy s burkou v ruke a mullah (islamský duchovný), čakal som skôr odmerané reakcie. Učitelia však boli nadšení a opakovali, že všetky metódy využijú priamo na škole. Potešilo ich, že ich beriem ako partnerov, s ktorými si vymieňam skúsenosti, výborne reagovali aj na skupinové aktivity, aj keď predtým neboli zvyknutí na spoločnú prácu so ženskými kolegyňami. Aj vďaka aktivitám tak mohli prehodnotiť vlastné predsudky.

Ukázať Afganistan inak ako to býva v správach z novín či televízie bude cieľom putovnej výstavy fotografií od afganských žiakov a žiačok. Viacerí slovenskí darcovia zareagovali na možnosť vymeniť svoj starší digitálny fotoaparát za nový uhol pohľadu, ktorý vďaka výstave získajú. „Nový uhol pohľadu“ určite získajú aj slovenskí učitelia a učiteľky, ktorí absolvujú študijnú cestu do Afganistanu a ponúkne ho aj vzdelávací film, ktorý v rámci projektu o tejto krajine nakrúti režisérka afganského pôvodu žijúca na Slovensku, Sahraa Karimi.

Andrej Navojský, občianske združenie Človek v ohrození
Vedúci sekcie globálneho vzdelávania a koordinátor projektu Twin School

_________________________________________

Článok vyšiel v bulletine Rozvojová pomoc - Jar 2010. Vydáva ho Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (MVRO), ktorá je združením právnických osôb - strešnou organizáciou 31 (23 riadnych členov a 8 pozorovateľov) slovenských mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú najmä zahraničnou rozvojovou a humanitárnou pomocou.