Publikácia ,,Podpora ľudských práv a slobôd v kontexte rozvojovej pomoci" v PDF

jan 17 2012

Ľudsko-právny prístup na príkladoch projektov slovenských mimovládnych rozvojových organizácií

Každá ľudská bytosť má práva, ktoré jej nemôžu byť odoprené. Právo na život, na vzdelanie, či právo na prácu alebo bezpečie – všetky ľudské práva predstavujú rozsiahly systém ochrany. A naopak – ochranu vyžaduje aj samotné dodržiavanie ľudských práv. Presadzovanie základných práv a slobôd a pochopenie ich charakteru nasvedčujú tomu, že spoločnosť si uvedomuje význam uplatňovania ľudských práv.

Koncept ľudských práv sa v posledných desaťročiach zakorenil v povedomí expertov mimovládnych organizácií a národných a medzinárodných inštitúcií ako neoddeliteľná súčasť rozvojovej pomoci. Avšak napriek intenzívnym snahám svetových vlád a rozvojových organizácií o uplatňovanie ľudských práv, v mnohých krajinách pretrváva komplikovaná situácia. Ich obyvatelia akoby sa ocitli v začarovanom kruhu násilia, nedostatku a chudoby, z ktorého niet úniku. Mnoho rozvojových projektov sa realizuje s cieľom pomôcť im, no úspech prichádza len v malých dávkach. Čo je príčinou toho, že perspektíva výrazného zlepšenia je v nedohľadne?

OBSAH

Definícia a princípy ľudsko-právneho prístupu k rozvoju
Implementácia ľudsko-právneho prístupu v rozvojovej práci
Miléniové rozvojové ciele a ľudsko-právny prístup k rozvoju

Ľudsko-právny prístup na príkladoch projektov slovenských mimovládnych rozvojových organizácií
Rodová rovnosť
Prípadová štúdia, o.z. Človek v ohrození: Malými krokmi k rešpektovaniu práv žien
Prípadová štúdia, Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj: Záchrana „božích zubov“ v Kirgizsku
Práva detí
Prípadová štúdia, Slovenský výbor pre UNICEF: Odmalička zdraví
Prípadová štúdia, o.z. SAVIO: Deti z ulice tiež túžia po zmysluplnej budúcnosti
Inklúzia zdravotne postihnutých skupín obyvateľstva
Prípadová štúdia, eRko: Chudobu bez pomoci zdravotne postihnutým neodstránime
Práva utečencov, vnútorných vysídlencov, etnických menšín a iných zraniteľných skupín obyvateľstva
Prípadová štúdia, Slovenská katolícka charita: Utečenci vo vlastnej krajine sa učia žiť
Prípadová štúdia, o.z. Človek v ohrození: Vysídlenci sa učia podnikať
Občianske práva a slobody
Prípadová štúdia, o.z. Človek v ohrození: Informáciami ku zmene režimu
Prípadová štúdia, Nadácia Pontis: Posilnením verejnej politiky k demokratizácii

Ľudsko-právny prístup v rozvojovej politike

Príklady uplatnenia ľudsko-právneho prístupu v rozvojových politikách darcov
Odporúčania pre zahrnutie ľudsko-právneho prístupu k rozvoju pre nových darcov, vrátane Slovenska


Autorky: Nora Beňáková, Magdaléna Vaculčiaková, Beáta Zpeváková
Na príprave spolupracovala: Lenka Nemcová

Vydala: Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
Materiál bol vydaný v októbri 2011


Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (MVRO), je združením právnických osôb - strešnou organizáciou 32 (25 riadnych členov a 7 pozorovateľov) slovenských mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú najmä zahraničnou rozvojovou a humanitárnou pomocou.
http://www.mvro.sk
Odkaz pre stiahnutie publikácie v PDF:
PrílohaVeľkosť
brozura-lp-final_web.pdf6.49 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!