Týždeň utečenectva: Nezabudnúť na vnútorne presídlené osoby ani počas korona-krízy

jún 19 2020

Dňa 20. júna si každoročne pripomíname Svetový deň utečencov a utečeniek. Inak tomu nebude ani tento rok (so špeciálnym zreteľom na vnútorne presídlené osoby), hoci sa aktivity nielen slovenských mimovládok k tejto príležitosti presunuli pre globálnu pandémiu koronavírusu do online priestoru.

Prognózy a štatistiky, ktoré sme si vypočuli na štvrtkovom webinári našej Platformy rozvojových organizácií – Ambrela k téme ‚Utečenectvo uprostred klimatickej krízy’, boli znepokojivé. Do roku 2050 môžu byť pre prírodou či človekom zapríčinené katastrofy v pohybe ďalšie stovky miliónov migrujúcich, resp. skôr utekajúcich ľudí.

Nesmieme však zabúdať na čoraz vačší počet vnútorne presídlených osôb (v angličtine IDP) po celom svete a venovať im osobitú pozornosť. Dnes totiž existuje viac ako 50,8 milióna vnútorne presídlených osôb, ktoré museli kvôli konfliktu, násiliu alebo prenasledovaniu opustiť svoje domovy, no stále nemôžu sa dostať k medzinárodnej hranici a prekročiť ju, aby získali štatút utečenca. Nájsť bezpečie vo svojej domovskej krajine sa im takisto nedarí. Milióny ďalších ľudí sú vnútorne presídlenými osobami zasa z dôvodu prírodných katastrof a v prepojení na klimatickú krízu, hoci pojem ‘klimatický utečenec / utečenka’ ešte nie je medzinárodne rozoznávaný. Je otázkou času, kedy k tomu budeme musieť pristúpiť a brať prepojenie migrácie so zmenou klímy vážne. Napríklad vojna v Sýrii by nám v tomto mohla byť výstrahou a dostatočným príkladom.

Kríza, spôsobená globálnou pandémiou COVID-19, však môže spôsobiť, že sa problém vnútorne presídlených osôb presunie do úzadia. Aj samotná spravodajkyňa OSN pre ľudské práva vnútorne presídlených osôb, Cecilia Jimenez-Damary, uviedla, že je dôležité, aby sa nezabudlo na vnútorne presídlené osoby ani počas korona-krízy. Zároveň vyzvala krajiny, aby využívali svoju zvrchovanú zodpovednosť s cieľom chrániť tieto osoby v súlade so zásadami o vnútornom presídlení, poskytovali im adekvátnu podporu a humanitárnu pomoc. Viac k téme nájdete na webe ‘Faces of Migration‘, venovanej kampani ‘Tváre migrácie‘ v rámci nášho prebiehajúceho projektu ‘Globálne ciele a migrácia‘, podporeného z prostriedkov EÚ cez program DEAR.

Ani na Slovensku teda nezabúdame na tohtoročný Svetový deň utečencov a utečeniek, s osobitným zreteľom na vnútorne presídlené osoby. Takto pred rokom členovia a partneri Ambrely realizovali v bratislavskej Starej tržnici podujatie: ‘Nedeľná paráda’ a ‘Dáždnikový pochod’. Aktivity momentálne prebiehajú online, no napríklad festival [fjúžn] budete môcť zažiť naživo na jeseň. Celý týždeň (15.–21. júna) zároveň prebieha ‘Refugee Week’ (viac tu: https://www.facebook.com/RefugeeWeek/). Sú tam zaregistrované rôzne európske (i naše slovenské) podujatia k téme utečenectva a podpory ľudí na úteku – či už v rámci vlastnej krajiny alebo medzi krajinami, poprípade kontinentmi.

Aj keď si myslíme, že doma v SR sa nás táto téma presídľovania a nútenej migrácie netýka, opak je pravdou – ide o globálny fenomén a mali by sme mať o ňom povedomie, aj mať preň (a jeho riešenia) pochopenie. Takto funguje globálna solidarita, ku ktorej sme sa zaviazali.

Text: Boba M. Baluchová,
Foto: archív Ambrely,

Viac na: www.tvaremigracie.ambrela.org alebo www.ambrela.org