Metatextové prvky autorského „ja“ v ruských мédiách (na základe článkov Very Gulyaevoj)

máj 19 2024

Autorka: Kravchenko Bohdana
Abstrakt: Daná práca má interdisciplinárny charakter, keďže sa v nej rieši problematika mediálnej lingvistiky a pragmalingvistiky s akcentom na pragmatiku textu. V práci je potrebné zamerať sa predovšetkým na výklad kľúčových pojmov z vyššie uvedených disciplín s akcentovaním charakteristiky prostriedkov vyjadrovania adresácie, najmä egocentrikov. Empirická časť práce by mala reflektovať pragmatickú analýzu vybraných textov autorа s cieľom porovnať v nich použité prostriedky egoprezentácie.
Kľúčové slová: Pragmatika. Metatext. Egocentriky. Mediálna lingvistika.

Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ)

ŠVOČ ponúka študentom vysokých škôl možnosť vypracovať odborné práce na témy súvisiace s oblasťou štúdia. Práca bola zaradená medzi víťazné a najlepšie práce v jednotlivých sekciách súťaže Študentská vedecká odborná a umelecká činnosť (ŠVOUČ) za rok 2023 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Všetky ocenené práce za rok 2023 nájdete tu: https://www.prohuman.sk/category/typ-prispevku/the-best-of-svoc-2023

Kontaktné informácie

Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67, 949 01 Nitra
https://www.ff.ukf.sk

PrílohaVeľkosť
Kravchenko_Bohdana.pdf644.48 KB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!