Pomoc rodinám vnútorných presídlencov v Gruzínsku

aug 15 2012

Názov projektu: Pomoc rodinám vnútorných presídlencov v Gruzínsku
Miesto projektu: gruzínske mesto Khobi (mestská časť Torsa)
Zameranie projektu: pomoc 22 rodinám presídlencov z Abcházska: zlepšiť koordináciu poskytovania pomoci presídlencom na regionálnej úrovni a zlepšiť životné podmienky a integráciu rodín do majoritnej spoločnosti v rámci Gruzínska

Realizátori projektu: Slovenská katolícka charita
Obdobie trvania pomoci: 15. november 2010 – 28. február 2012
Datovanie fotografií: 2010 – 2012
Fotograf/ka: Júlia Aguado, SKCH
Viac informácií: http://www.charita.sk

gruzinsko-SKCH-aktivita projektu 1
gruzinsko-SKCH-aktivita projektu 4
gruzinsko-SKCH-pomoc komunite 2
gruzinsko-SKCH-monitorovacia navsteva 1
gruzinsko-SKCH-pomoc komunite 1
gruzinsko-SKCH-monitorovacia navsteva 2
gruzinsko-SKCH-aktivita projektu 5
gruzinsko-SKCH-pomoc komunite 3
gruzinsko-SKCH-aktivita projektu 3