Objem oficiálnej rozvojovej pomoci vzrástol celosvetovo (i v SR), no na riešenie globálnych kríz to stále nestačí

apr 14 2021

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) dňa 14. apríla publikovala výročnú správu o výdavkoch na oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA) zo strany darcov – členov Výboru pre rozvojovú spoluprácu (OECD/DAC) za rok 2020. Podľa uvedených čísel ide o viac než 25 % nárast pomoci zo strany inštitúcií EÚ, ktoré boli zmobilizované v reakcii na boj s pandémiou COVID-19. „Tieto čísla poskytujú prvý hmatateľný dôkaz o dosahu globálnej pandémie Covid-19 na oficiálnu rozvojovú pomoc EÚ. V absolútnych číslach sa podľa správy OECD/DAC pomoc EÚ v porovnaní s rokom 2019 zvýšila, no tento nárast je však hlavne výsledkom poklesu hrubého národného dôchodku, vyvolaného globálnou pandémiou,“ vysvetľuje Daniel Kaba, výkonný tajomník Platformy rozvojových organizácií – Ambrela.

Humanitárna intervencia Nadácie IntegraHumanitárna intervencia Nadácie Integra

Výdavky na rozvojovú pomoc v roku 2020 vzrástli pre mobilizáciu v boji proti Covid19Výdavky na rozvojovú pomoc v roku 2020 vzrástli pre mobilizáciu v boji proti Covid19

Pozitívne je, že narástol aj objem výdavkov na oficiálnu rozvojovú spoluprácu Slovenskej republiky (ODA SR). Slovensko vynaložilo v roku 2020 na rozvojovú spoluprácu 122,68 mil eur. Hoci ide o 16,3 % navýšenie oproti roku 2019, ešte nie je dôvod na oslavu, keďže za týmto nárastom je najmä odpustenie dlhu voči Srbsku vo výške 15,9 mil eur. Oproti roku 2019 vzrástol aj podiel ODA SR na hrubom národnom dôchodku, a to z 0,11 % na 0,14 %. No náš medzinárodný záväzok – venovať do roku 2030 na ODA SR 0,33 % hrubého národného dôchodku SR – sa javí ako veľmi ohrozený, keď sa pozrieme na súčasný stav a trend. Len pre porovnanie: Krajiny, ako Dánsko, Nemecko, Luxembursko, Nórsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo, napĺňajú alebo prekračujú svoj cieľ výdavkov na ODA, čo je u nich 0,7 % hrubého národného dôchodku.

Iniciatíva Spolu pre Etiópiu na pomoc obyvateľstvu v TigrajiIniciatíva Spolu pre Etiópiu na pomoc obyvateľstvu v Tigraji

Negatívne dosahy pociťujú najmä ženy

Globálne vzrástla ODA na rekordnú úroveň – na 161,2 mld dolárov, a to najmä v rámci silnej mobilizácie pomoci na boj s pandémiou COVID-19 v nízkopríjmových krajinách. Experti a expertky na medzinárodný rozvoj však tvrdia, že vzhľadom na výskyt a prehlbovanie súčasných humanitárnych kríz vo svete (popri pandémii najmä vojenské konflikty na severe Etiópie, v Mjanmarsku, Sýrii, na Ukrajine, hladomor v Jemene a krajinách Afrického rohu, Sahelu atď.), toto navýšenie ODA nebude stačiť. Reakciu Referenčnej skupiny DAC-CSO s názvom ‚The COVID-19 pandemic and related crises call for higher levels of ODA‘ si možno prečítať tu. Reakciu európskej rozvojovej platformy CONCORD Europe s názvom ‚EU ODA up, but far from levels promised and needed amid international crises‘ (vrátane vyjadrenia výkonného tajomníka našej Ambrely, Daniela Kabu) si možno prečítať tu.

Negatívne dosahy pandémie sa prejavia najmä na ženách a dievčatáchNegatívne dosahy pandémie sa prejavia najmä na ženách a dievčatách

Po prvýkrát od roku 1998 miera globálnej chudoby vzrástla. Odhaduje sa, že do konca roku 2021 bude do extrémnej chudoby zatlačených ďalších 150 miliónov ľudí, ktorí budú žiť z menej ako 1,90 dolára na deň. „Nejde len o stratu dosiahnutého pokroku, ale aj o neprimerané negatívne dôsledky na životy a živobytie ľudí. Ekonomické dosahy pociťujú najmä ženy a dievčatá, u ktorých je viac pravdepodobné, že budú zarábať menej a budú mať neisté pracovné miesta,“ dodal Daniel Kaba.

(Ne)ochota prispieť na globálne riešenia

„Nejde len o čísla, ale aj o vyjadrenie toho, ako vnímame celosvetové trendy, vrátane tých, ktoré sa nás týkajú a dotýkajú, ako napríklad pandémia COVID-19, migrácia, bezpečnosť a ďalšie. Každý občan (a nemusí byť ani expert na medzinárodný rozvoj) si môže urobiť obraz o tom, koľko a akou formou sme ochotní prispieť na riešenia týchto globálnych výziev. Či už z pohľadu zodpovedného medzinárodného partnera, rozumného vládnutia, vyjadrenia solidarity alebo sledovania ochrany vlastných záujmov, na ktoré majú spomenuté výzvy čoraz väčší vplyv,“ uzatvára Daniel Kaba z platformy Ambrela.

OECD DAC top donori za rok 2020OECD DAC top donori za rok 2020

Zhrnutie Výročnej správy o oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) členov Výboru pre rozvojovú spoluprácu (OECD/DAC) za rok 2020 si možno prečítať tu, detailné vysvetlenie témy a financovania rozvoja s infografikami tu.

Text: Ambrela.org, Foto: archív OECD a Ambrela.org