Publikace: Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace, 2012 (PDF)

okt 23 2012

Jedním z významných nástrojů v rámci hodnocení jednotlivých systémů sociální ochrany obyvatelstva jsou poznatky získané v rámci mezinárodních komparací jejich stěžejních prvků. Úprava podmínek nároků na jednotlivé sociální dávky a sociální služby jsou ve výsostné kompetenci jednotlivých členských států Evropské unie a v souvislosti s tzv. otevřenou metodou koordinace jsou využívány zejména tzv. příklady dobré praxe, jejichž prostřednictvím dochází k rozvoji sociálních systémů v jednotlivých zemích.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR se ve své činnosti věnuje komparaci systémů sociálních služeb v jednotlivých zemích již delší čas. V uplynulých letech byla pozornost věnována mezinárodnímu srovnání klíčových prvků systémů sociálních služeb v Rakousku a na Islandu. Na tyto poznatky navazuje i tato studie, jejíž zpracování je podporováno v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Ve spolupráci se švýcarskou organizací CURAVIVA byla realizována řada společných aktivit. Předložená komparace systémů sociálních služeb pro seniory se snaží zmapovat přednosti i nedostatky klíčových prvků systému sociálních služeb v obou zemích.

Obsah
1. Zdroje fi nancování sociálních služeb pro seniory
2. Financování sociálních služeb pro seniory
3. Vybavenost regionů sociálními službami pro seniory
4. Pracovníci v zařízeních sociálních služeb pro seniory
5. Kvalita poskytovaných sociálních služeb
6. Demence a sociální služby pro seniory
7. Paliativní péče a sociální služby
8. Sociální služby pro seniory a výzvy pro budoucnost


____________________________________
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Ing. Jiří Horecký, MBA
Vydala Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky
www.apsscr.cz
První vydání, Tábor 2012
Odpovědný redaktor: Zdeněk Kašpárek
ISBN 978-80-904668-3-8

PrílohaVeľkosť
Poskytovani_sp_pro_seniory_komparace_2012.pdf869.55 KB