Publikácia: KRÍZA – ČO S ŇOU? Príbehy, ktoré píše život a riešia odborníci

máj 18 2020

Úvod

Kríza je súčasťou našich životov, kdekoľvek žijeme a pracujeme. Nikto z nás sa jej nevyhne. Vyvoláva však u nás strach, napätie, neistotu. Prichádza do všetkých oblastí, v ktorých sa pohybujeme. Je tu kríza vo vzťahoch na pracoviskách, v rodinách, kríza v povolaní. Denne sme svedkami kríz z narušených vzťahov, kríz z rozvodu, z opustenosti a osamelosti. Je však aj kríza z choroby, z odsúdenia, kríza zo straty zmyslu života a kríza viery. Vieme, že kríza môže prísť. Niekedy si myslíme, že nás sa nedotkne, že sa jej úspešne vyhneme. Ona ale príde. V akej sile? Ako hlboko zasiahne naše rodiny, povolanie, krajinu? Zvládneme ju riešiť sami alebo budeme potrebovať pomoc iných? A ako zmení naše životy, fungovanie či celú budúcnosť?

Monografia ponúka široké spektrum kríz, s ktorými sa stretávajú jednotliví odborníci vo svojej praxi. Interdisciplinárne riešenie problému krízy, a to v akejkoľvek oblasti, je opodstatnené a dôležité.

Cieľom tejto vedeckej monografie je dotknúť sa rôznych oblastí života ľudí a poukázať na riešenie kríz. Autori jednotlivých kapitol sú odborníci, ktorí sa v praxi venujú konkrétnym cieľovým skupinám. V jednotlivých kapitolách ponúkajú čitateľovi pohľad na človeka prežívajúceho krízu v rôznych kontextoch (v rodinných a medziľudských vzťahoch, v zdravotnom stave, v etnicite). Dobrá prax v pomáhajúcich organizáciách nám pomôže lepšie sa zorientovať v danej problematike.

Veríme, že napriek širokému záberu spektra kríz predkladaná monografia prinesie čitateľom základné informácie o prístupoch a riešeniach krízových situácií. Monografia je adresovaná nielen odborníkom, ale aj širokej verejnosti.

Obsah

1 Osamelé matky a problém nezamestnanosti (Soňa Vancáková)
1.1 Kríza
1.2 Osamelosť a osamotenosť
1.3 Nezamestnanosť
1.4 Príklady dobrej praxe
1.5 Stres a jeho následky
1.6 Kazuistiky

2 Pomoc ľuďom s duševnými poruchami (Michaela Šuľová)
2.1 Sociálne problémy ľudí s duševnými poruchami
2.2 Sociálne služby pre ľudí s duševnými poruchami
2.3 Metódy pomoci ľuďom s duševnými poruchami

3 Zdravotné postihnutie – pohľad a participácia zdravotníka
3.1 Zdravie a zdravotné postihnutie (Valéria Horanská)
3.2 Zdravotné postihnutie a hľadanie zmyslu života
3.3 Kompenzácia dôsledkov zdravotne postihnutých
3.4 Ako to vyzerá v praxi – kazuistiky
3.5 Integrácia a dlhodobá starostlivosť

4 Manželské a rodinné krízy z hľadiska pastoračnej podpory (Pawel Landwójtowicz)
4.1 Príčiny krízových situácií v manželskom a rodinnom živote
4.2 Pastoračné odporúčania (prevencia)

5 Rómovia v kontexte riešenia krízových situácií (Ján Pčolinský)
5.1 Kríza – základné charakteristiky
5.2 Pôvod Rómov – cesta ako pochopiť ich dnešok
5.3 Život Rómov na Luníku IX
5.4 Krízové situácie v Rómskych komunitách
5.5 Návrhy a zlepšenia práce s Rómami

6 Pastoračná starostlivosť o kňazov v kríze (Pawel Landwójtowicz)
6.1 Príčiny kňazských kríz
6.2 Teologický základ pochopenia krízy vo vzťahu ku kňazstvu
6.3 Odporúčania pre pastoračné sprevádzanie kňazov v kríze

7 Pracovná migrácia žien (Monika Nová)
7.1 Feminizácia migrácie
7.2 Odliv starostlivosti
7.3 Výskum
7.4 Výsledky
7.5 Diskusia

8 Služba spoločenstva Dismas vo väzniciach na Slovensku (Michal Libant)
8.1 Vznik a okolnosti vzniku Dismasu
8.2 Náplň a aktivity spoločenstva Dismas
8.3 Služba pre odsúdených zo spoločenstva
8.4 Úloha vo väzenských zariadeniach
8.5 Ovocie
8.6 Korešpondencia odsúdených – svedectvá

V prípade záujmu o knihu, kontaktujte autorku prostredníctvom e-mail: sonavancakova@gmail.com


Názov: KRÍZA – ČO S ŇOU? Príbehy, ktoré píše život a riešia odborníci
Autori: Soňa Vancáková a kol.: Valéria Horanská, Pawel Landwójtowicz, Michal Libant, Monika Nová, Ján Pčolinský, Michaela Šuľová

Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo a tlač: Equilibria, Košice
Počet strán: 218
Vydanie: prvé
Editor: PaedDr. Mgr. Soňa Vancáková, PhD.
Recenzenti: Ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec, PhDr. Ján Knapík, PhD.
ISBN 978-80-8143-266-8