Sme chudobní príbuzní bratov Čechov aj v odmeňovaní zdravotníkov. Sestry vláda svojou ľahostajnosťou vyháňa zo Slovenska.

jan 7 2022

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek poukazuje na výrazný rozdiel v odmeňovaní sestier na Slovensku a v Českej republike. Mzdy sestier u našich západných susedov, ktoré sú už dnes na vyššom stupni, sa majú od 1. 1. 2022 zvýšiť o 6 %, u nás o 3,75 %, čo je navýšenie od 36 € do 45 € v hrubom. Percentuálne zvýšenie nám však nenapovie, ako sú nastavené mzdy v Českej republike, ktorá je cieľovou „destináciou“ mnohých našich kvalitných sestier a pôrodných asistentiek.

Photo by National Cancer Institute (NCI), USA on UnsplashPhoto by National Cancer Institute (NCI), USA on Unsplash

Sestry majú v Českej republike výrazne vyššie mzdy od sestier na Slovensku.

Česká sestra, ktorá pracuje u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti, si nájde na svojej výplatnej páske od 1. 1. 2022 mzdu od 1 135 € (prepočet kurzu z dňa 31. 12. 2021) do 1 678 € a to hovoríme o sestre s tzv. „základným vzdelaním“, teda s odbornou spôsobilosťou na výkon pracovných činností sestry (bez vyššieho vzdelania, akým je špecializácia, alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa). Jej mzda sa zvyšuje v pravidelných intervaloch podľa odpracovaných rokov odbornej praxe. Slovenská sestra začína po absolvovaní štúdia od 1. 1. 2022 so mzdou 1 008 €. Na rozdiel od tej českej sa jej mzda nezvyšuje podľa odpracovaných rokov praxe. Teda, tú istú mzdu má sestra, ktorá práve skončila štúdium ako aj sestra s 30 a viac ročnou praxou. Sestra so špecializáciou je odmeňovaná iným spôsobom, keďže jej náročnosť práce je vyššia a vykonáva špecializované činnosti. V Českej republike začína so mzdou 1 228,46 €, po 32. rokoch praxe je jej mzda až 1 810 € a to hovoríme vždy o základnej zložke mzdy, bez ďalších príplatkov (nočné služby, služby počas víkendov, sviatkov, príp. iná nenárokovateľná zložka mzdy). Slovenská sestra je výrazne chudobnejšia. Sestra špecialistka u nás dosiahne mzdu 1 228 € a je úplne jedno, či má prax v špecializačnom odbore mesiac, rok, alebo 40 rokov. Mzda je vždy rovnaká. Výrazne horšie sú na tom naše sestry v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré nie sú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Sestry sú v týchto zariadeniach preradené na pozíciu opatrovateliek a to aj napriek tomu, že sa ich pracovná činnosť nezmenila a realizujú aj ošetrovateľské výkony. Podobne je to aj v mnohých ambulanciách. Bolo by spoločnosťou akceptovateľné, ak by sme lekára preradili na pozíciu sanitára? Určite nie!

Na Slovensku ale máme ešte jednu kategóriu sestry a pôrodnej asistentky. Ide o sestru a pôrodnú asistentku s pokročilou praxou, teda v medzinárodnom ponímaní ide o TOP odborníka s najvyšším vzdelaním. Preložené do ľudskej rečí ide o sestru špecialistku s magisterským vzdelaním s rokmi odbornej a špecializačnej praxe (viac ako 3 000 sestier a pôrodných asistentiek u nás). Tá u nás dosahuje mzdu 1 246 €. Čiže, česká sestra bez vyššieho vzdelania predbehne našu „TOP“ sestru po 6 odpracovaných rokoch praxe. Bohužiaľ, mnoho našich sestier nie je ani dnes zaradených do kategórie sestry s pokročilou praxou a to aj napriek tomu, že spĺňajú základné podmienky, o ktorých hovorí platná legislatíva, a to ani v mnohých štátnych nemocniciach. Dlhé roky tak mrháme nevyužitý potenciál týchto sestier, ktoré aj podľa realizovaných výskumov v zahraničí, ale aj u nás, poukazujú na fakt, že tieto sestry sú pripravené prevziať pokročilé úlohy a v mnohých činnostiach zastúpiť napr. lekárov prvého kontaktu (starostlivosť o chronicky chorých pacientov, edukácia, predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok a pod.) (Begley, 2010, Casey, 2019, Halász, 2017, Kalabová, 2020). Problém nášho zdravotníctva je nedostatočná implementácia výskumu a aktuálnych vedeckých objavov do ošetrovateľskej praxe v slovenskom zdravotníctve, čo môže mať vplyv na bezpečnosť, kvalitu poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti a služieb. Podľa aktuálneho výskumu (Kalabová, 2020) samotné sestry vyjadrili nespokojnosť s rolou sestry s pokročilou praxou, jej implementáciou a uplatnením v systéme slovenského zdravotníctva s alarmujúcimi takmer 90 %. Sestry najčastejšie uvádzali neuznanie roly, nepochopenie legislatívy sestrami, nedostatok personálu a s tým súvisiace presúvanie kompetencií sestier s pokročilou praxou suplovaním práce napr. sanitára, nízke finančné ohodnotenie. Sestry s pokročilou praxou poukazovali na fakt, že je potrebné pochopiť zmenu a chcieť ju implementovať v praxi. Náš systém síce tvorí kvalitné a vzdelané sestry, avšak nevie ich reálne využiť v prospech systému a pacienta.

Detailnejšie porovnania uvádzame v grafoch.

Graf 1 Sestra bez špecializácie – vývoj mzdy podľa odpracovaných rokov odbornej praxeGraf 1 Sestra bez špecializácie – vývoj mzdy podľa odpracovaných rokov odbornej praxe

Graf 2 Sestra so špecializáciou – vývoj mzdy podľa odpracovaných rokov špecializačnej praxeGraf 2 Sestra so špecializáciou – vývoj mzdy podľa odpracovaných rokov špecializačnej praxe

Slovensko čelí kríze ošetrovateľskej pracovnej sily. Náš systém podporuje v plnej miere syndróm vyhorenia medzi sestrami a pôrodnými asistentkami. Máme síce vzdelané sestry, ale nútime ich vykonávať činnosti upratovačky, sanitára, asistenta a často aj lekára. Neustále vidíme snahy ponížiť ich vzdelanie a nahrádzať ich tzv. praktickými sestrami – asistentami a to aj za cenu zníženia kvality starostlivosti a bezpečnosti pacientov. Verejne ich tak degradujeme a urážame. Nemajú žiadnu perspektívu nárastu mzdy podľa rokov praxe (kvalitný zdravotník má vzdelanie, ale aj klinické skúsenosti, preto ich ohodnotenie má byť motivujúce). Náš systém, prístup našich manažérov a politikov, vyháňa sestry a pôrodné asistentky, nemotivujeme ich zotrvať, ale odísť.

Photo by Solen Feyissa on UnsplashPhoto by Solen Feyissa on Unsplash

V roku 2021 sme prišli o 965 sestier a pôrodných asistentiek, čo je viac ako v roku 2020 (začiatok pandémie). Do systému vstúpilo 437 absolventov. Pri celkovom nedostatku štrnásťtisíc sestier pokračujeme v nelichotivom trende. Je veľmi dôležité si uvedomiť priamu úmeru medzi počtom sestier v praxi a ich vzdelaním a počtom odvrátiteľných úmrtí. Koľko teda na Slovensku zbytočne zomrelo ľudí v dôsledku nedostatočného počtu sestier? Nikto iný, iba štát – vláda, je zodpovedný za životy ľudí a aj za to, aby sme zastavili odchod našich skúsených sestier napr. aj do Českej republiky.

Zdroj: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 38 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!