Zborník abstraktov z I. konferencie Belianske dni ošetrovateľstva, 2010, PDF

nov 5 2012

I. Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou Belianske dni ošetrovateľstva sa konala 12. – 13. 11. 2010.

Editor:
Mgr. Lukáš Kober

OBSAH ABSTRAKTOV

Hudáková, Z., Novysedláková, M.
Dýchanie ako súčasť liečby pri respiračných ochoreniach

Zavadská, G.
Využitie klimatoterapie v liečbe respiračných ochorení

Halečková, D.
Speleoterapia v starostlivosti o pacientov s respiračnými ochoreniami

Nebusová, K.
Rhinolight v liečbe alergickej rinitídy

Kovalčíková, K., Solovič, I., Kober, L.
Tuberkulóza – nepoznaná hrozba

Kober, L., Solovič, I., Siska, V.
Rezistentná tuberkulóza v praxi sestry

Švecová, J., Solovič, I.
Tuberkulóza - stále aktuálny problém aj v ošetrovateľstve

Harvanová, I., Harvan, R.
Práca s pacientom postihnutým spondylodyscitídou

Glowacka, M., Cebula, A.
Doskonalenie zawodowe w ramach studiów zawodowych tzw. pomostowych i magisterskich uzupełniających w grupie pielęgniarek anestezjologii i intensywnej terapii

Majerčíková, K., Wiczmádyová, D., Krajčiová, B.
Význam edukácie v prevencii kardiovaskulárnych ochorení v rámci primárnej zdravotnej
starostlivosti

Macková, M., Gondárová – Vyhničková, H., Haličková, V.
Edukácia, alebo len povinné poučenie?

Jakubeková, J, Ilievová, Ľ.
Vzdelávanie v ošetrovateľstve v prevencii rakoviny krčka maternice

Illyés T., Borisová, M.
Edukačný program u pacientov s Hepatitídou C vo výkone trestu odpatia slobody

Harvan, R., Harvanová, I.
Dekubity a narušená celistvosť kože ako ošetrovateľský problém

Lipáková, K., Botíková, A.
Osteoporóza a jej populačné následky

Pazderová, J.
Diabetes a co dál?

Luljáková, J, Matulníková, Ľ.
Liečba inzulínovou pumpou

Cetlová, L., Stančiak, J.
Vedení ošetřovatelské dokumentace

Krišteková, I., Vaculčiaková, B.
Vedenie zdravotnej dokumentácie v kontexte slovenského zdravotníctva

Kamioska, B.
Streszczenie referatu ,,samodzielnośd pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej“

Maruszak, M.
Praca pielęgniarki w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuoczym

Bartková, J., Malláková, V.
Rola sestry – manažérky kvality v podmienkach kežmarskej nemocnice

Czeczelewska, E
Badania fizykalne jako istotny element pielęgniarskiej zaawansowanej praktyki w Polsce

Hrtopová, P.
Ústna hygiena v sťažených podmienkach

Kulhánková, J.
Úskalí komunikace s rodiči hospitalizovaného dítěte

Zavacká, A, Budzáková, Š.
Hospitalizácia v našom zariadení očami detí

POSTERY
Kober, L., Solovič, I., Kovalčíková, K.
Význam edukácie v prevencii tuberkulózy

Hudáková, Z.
Dychová rehabilitácia pri respiračných chorobách v edukácii pacienta

Hudáková, Z.
Pacient s obštrukčnou chorobou pľúc a jeho edukácia

Hudáková, Z., Halečková, D.
Speleoterapia na Slovensku

Blágová, B. Andrejkovičová, Z., Galambošiová, Z.
Edukácia rodičov dieťaťa s astmou bronchiale

Sisková, J.
Príprava pacienta na bronchoskopické vyšetrenie - úlohy sestry

Kubová, M., Mališová, E., Páteková, S.
Managment opatrení po styku s pacientom s aktívnou TBC na operačnej sále

Bandžuchová, V.
Speleoterapia
_________________________________________________
Názov : Zborník abstraktov z konferencie Belianske dni ošetrovateľstva

Recenzenti : doc. PhDr. Mgr. Vladimír Littva, PhD. MPH
doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.

Vydala : Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Regionálna komora Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek so sídlom
v NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy, 059 84 Vysoké Tatry

Počet strán : 132
Publikované : v elektronickej forme pdf. na CD-ROM v počte 200 ks
Formát : A 4
Vydané : 2010

PrílohaVeľkosť
belianske-dni-osetrovatelstva-2010.pdf2.1 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!