Pomôžme Haiti

apr 8 2012

Názov projektu: Pomôžme Haiti - projekty Slovenskej katolíckej charity realizované z prostriedkov verejnej zbierky SKCH a Konferencie biskupov Slovenska na obnovu zničenej krajiny po zemetrasení.
Miesto projektu: Haiti
Zameranie projektu: pomoc civilnému obyvateľstvu postihnutého prírodnou katastrofou
Obdobie trvania pomoci: od roku 2010 až doteraz
Datovanie fotografií: 2011
Fotograf: Michal Fulier
Viac informácií: http://www.charita.sk

10
01
02
03
06
05
04
07
08
09
12
11