Slovenské médiá nezaujímajú rozvojové témy?

aug 23 2012

Odsúdiť slovenské médiá za nezáujem o dianie v rozvojových krajinách by bolo príliš jednoduché. Stačí jedno premyslenejšie riešenie. Napríklad vyškoliť skupinu mladých novinárov v tom, ako informovať o rozvojových témach.

Trojmesačný kurz „Reporting and Writing About Development in the World“ vznikol v spolupráci European Journalism Centre a Poynter Institute. Jeho partnermi na Slovensku sú Platforma MVRO a PDCS. Kurz sa uskutočňuje v rámci projektu V4 Aid, ktorý sa snaží propagovať informovanosť o rozvojových otázkach v krajinách V4. Cieľom projektu je zintenzívniť spoluprácu krajín V4 pri dosahovaní Miléniových rozvojových cieľov. Skupiny mladých novinárov v Česku, Poľsku, Maďarsku a na Slovensku školí americký Poynter Institute. Kurz je e-learningový, čo ľahko prekonáva tisíce kilometrov, a vďaka dlhoročným skúsenostiam Poynter Institute s podobnými kurzami je vysoko interaktívny a vyzýva k aktivite. Zhruba v polovici kurzu sa uskutočnila osobná prednáška vedúceho lektora, amerického reportéra Billa Mitchella, vo všetkých hlavných mestách. Výstupom z kurzu bude novinárska tvorba každého účastníka, na základe ktorej sa v každej krajine vyberie najlepší mladý novinár alebo novinárka, ktorí dostanú možnosť informovať o rozvoji priamo z Kene.
Viac informácií nájdete na: www.pdcs.sk/e-learning a na www.mvro.sk

Ivana Rybanská, účastníčka e-learningového kurzu

_________________________________________

Článok vyšiel v bulletine Rozvojová pomoc - Jar 2012. Vydáva ho Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (MVRO), ktorá je združením právnických osôb - strešnou organizáciou 32 (25 riadnych členov a 7 pozorovateľov) slovenských mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú najmä zahraničnou rozvojovou a humanitárnou pomocou.
http://www.mvro.sk

Celé číslo časopisu Rozvojová pomoc - jar 2012 v PDF