Zlepšenie živobytia chudobných a zraniteľných skupín obyvateľstva v Keni

aug 13 2012

Názov projektu: Zlepšenie živobytia chudobných a zraniteľných skupín obyvateľstva v Keni
Miesto projektu: obce Kaplelartet a Kebeneti v obvode Sigowet v okrese Kericho
Zameranie projektu: Zlepšenie potravinovej bezpečnosti, prístupu k bezpečnej vode a zdravotného stavu komunít v častiach Kaplelartet a Kebeneti v obvode Sigowet v okrese Kericho – ide o 800 domácností (cca. 5 000 ľudí) v 12 dedinách.
Cieľom je zvýšenie poľnohospodárskej produkcie a výstupov na úrovni domácností; propagácia trvalo udržateľného využívania pôdy a ochrany životného prostredia, zlepšenie návykov v oblasti hygieny a sanitácie a lepší prístup k bezpečnej pitnej vode.

Realizátori projektu: Slovenská katolícka charita
Obdobie trvania pomoci: 7. január 2012 – 30. december 2013
Datovanie fotografií: máj 2012
Fotografka: Anna Bartošová
Viac informácií: http://www.charita.sk

Kebeneti-prijemca
prijemcovia pomoci-Kaplerartet 3
skolenie v obci Kaplerartet 1
obec Kaplerartet-ukazkove pole
obec Kaplerartet David & Lydia Chepkwony-prijemcovia pomoci
Kiptere KAP Survey - training 2
Kebeneti-ukazkove pole
Kebeneti demo plot Ben Koech Farm assistant-ukazkove pole