Pozrite si video ‚Páli vás to?‘ z dielne Diakonie ČCE

mar 27 2021

Líder projektu Globálne ciele a migrácia, Diakonie ČCE – Stredisko humanitárnej a rozvojovej spolupráce, vo feburári zverejnil krátke video na tému klimatickej migrácie, čím zároveň odštartoval národnú osvetovú kampaň‚Páli Vás to?‘. Video zobrazuje situáciu v Kambodži, kde Diakonie dlhodobo pôsobí. Kambodža patrí medzi krajiny juhovýchodnej Ázie, ktoré sú najviac ohrozené negatívnymi dosahmi zmeny klímy, ktorá je jedným z významných ‚push‘ faktorov pracovnej migrácie v krajine.

Okrem povodní, sucha a ničivých víchric sú tamojší ľudia tiež ohrození epidémiami, požiarmi a ďalšími rizikami, ktoré môžu byť potenciálnymi spúšťačmi katastrof, majúcich významný vplyv na poľnohospodársku výrobu, a teda aj na potravinovú bezpečnosť. Približne 80 % kambodžskej populácie pracuje práve v oblasti poľnohospodárstva, je to ich jediný zdroj obživy aj príjmov. Preto viac ako milión Kambodžanov a Kambodžaniek z domova odchádza a pracuje legálne alebo nelegálne v zahraničí, prevažne v Thajsku. Nelegálni migranti a migrantky však často pracujú v nedôstojných a veľmi nepriaznivých pracovných podmienok.

Kambodžská vláda si tieto výzvy a problémy uvedomuje a snaží sa ich riešiť prostredníctvom štrukturálnych zmien a plánov. Kľúčová je tiež zahraničná rozvojová spolupráca, ktorá môže podporiť ako lokálne vlády v ich snahách o rozvoj, tak aj miestne obyvateľstvo a zvyšovať ich kapacitu aj odolnosť.

Práve preto v Kambodži pôsobí i Diakonie ČCE – Stredisko humanitárnej a rozvojovej spolupráce a realizuje tam projekty, zamerané na adaptabilitu na zmenu klímy v poľnohospodárstve (CCAA – Climate Change Adaptive Agriculture). V praxi to znamená, že projekty podporia farmárov, aby začali na svojej pôde využívať nové poľnohospodárske techniky (napr. kvapôčkovú závlahu), zvýšili svoju produkciu a išli tým tak príkladom svojim susedom. Je dôležité vybaviť poľnohospodárov potrebnými znalosťami a zručnosťami, ktoré im pomôžu prispôsobiť sa dôsledkom zmeny klímy, zmierňovať ich a získať voči nim odolnosť. Aj jednoduché riešenia a malá podpora niekedy môžu priniesť významnú pozitívnu zmenu. Farmári tak vďaka novým spôsobom pestovania plodín a následne zvýšenej produkcii zvýšia aj svoje príjmy, nemusia migrovať do veľkých miest či do susedného Thajska a môžu zostať doma so svojimi rodinami.

Viac možno pochopiť z nového videa Diakonie, ktoré bolo vytvorené v rámci projektu Globálne ciele a migrácia (a kampane Tváre migrácie), podporeného EÚ zo zdrojov DEAR. Video je k nahliadnutiu tu: https://www.youtube.com/watch?v=ZRDKX2m-w8I&t=69s

Zdroj: https://www.ambrela.org/