Daniel Dräxler: Ali sa vracia domov

nov 28 2011

Tataouine (Tunisko), 21. Augusta 2011 - Tento týždeň pokračoval náš program v hoteli Les Alizes v spolupráci s tuniskou školou Mezraya. K vyučovaniu detí sa pridal aj kurz ručných prác pre ženy - učili sa vyrábať tradičné vyšívané šatky. V pondelok tento projekt oficiálne končí, ale už v piatok takmer polovica rodín opustila hotel a vrátila sa domov do Líbye.

Bojová línia výrazne postúpila a práve v týchto chvíľach sa hovorí o veľmi rýchlom vývoji situácie. Všade možno vnímať napätie a vzrušenie. Líbyjské rodiny, ktoré zatiaľ zostávajú v Tunisku, stále častejšie volávajú príbuzným do Líbye a novinári, ktorí už boli takmer na ceste domov, menia svoje plány a po krátkom oddychu v niektorom z hotelov v pohraničí sa znovu vracajú na miesta bojov, aby sprevádzali postupujúce revolučné gardy.

Aj v miestach, kde už boje utíchli, však stále hrozí veľa nebezpečných nástrah, a to predovšetkým pre deti. Nevybuchnutá munícia je hlavne pre chlapcov veľkým lákadlom, ale hra s ňou sa často končí tragicky. Organizácia MaG preto pripravila osvetový program pre líbyjské deti, vďaka ktorému by sa mali naučiť správne reagovať pri náleze nebezpečného predmetu. Súčasťou programu je aj jednoduchá omaľovanka formátu A4, ktorú podľa zadania MaG nakreslil Hector - manžel našej klaunky Mimi.

V rámci spolupráce s organizáciou MaG sme dali vytlačiť 8000 kusov tejto osvetovej omaľovanky a k tomu sme zakúpili aj 8000 balení malých farbičiek. Materiál je určený pre líbyjské deti v Tunisku, rovnako však bude distribuovaný až do konca tohto roka spolu s humanitárnou pomocou priamo v Líbyi. Dostane sa tiež k deťom v líbyjských školách.

Príbeh omaľovanky je jednoduchý: Chlapec Ali sa konečne vracia s rodinou domov do Líbye a teší sa na to, ako bude hrať s kamarátmi futbal. Tí ho aj vítajú, ale ukazujú mu obrázok rôznych druhov munície a upozorňujú ho, že je to nebezpečné. Ali neskôr kráča s loptou za kamarátmi a po ceste nájde nevybuchnutú bombu, ktorá trčí zo zeme. Vie už, že sa nemá približovať a má o náleze povedať otcovi. Ten zavolá vojaka, ktorý miesto s bombou označí a chlapcovi ukáže bezpečnejšie miesto pre hru. O chvíľu už Ali s kamarátmi veselo kope do lopty a dáva gól...

Pri prvej distribúcii pre líbyjské deti v Tataouine sme si mohli otestovať, že príbeh je zrozumiteľný a aj menšie deti pochopili jeho podstatu. Takisto bolo milým prekvapením, že obrázky poctivo vyfarbovali dokonca aj väčší a zapojili sa aj niektorí rodičia. Inštruktori popritom s deťmi jednotlivo o príbehu rozprávali. Dopočuli sme sa aj niekoľko odstrašujúcich príbehov z reálneho života, ktoré hneď ochotne pridali rodičia. Tí aktivitu zameranú na ochranu ich detí veľmi ocenili. Aby deti nešli spať s nepríjemnou vidinou vojnových scén, na záver ich rozveselila klaunka Mimi. Celé podujatie sa totiž konalo neskoro večer.

Podobnú akciu sme zopakovali aj v Klube žien a detí v Tataouine, ktorý je vlastne tiež utečeneckým táborom. O rodiny s deťmi sa tu starajú prevažne Líbyjčania z diaspóry, ktorí na ten účel založili aj mimovládnu organizáciu. Aj keď starostlivosť je tu mimoriadne dobrá, deti sa rady stotožňujú s príbehom Aliho. Tešia sa na skorý návrat domov a bezpečnú hru s kamarátmi...

________________________________________

Daniel Dräxler, riaditeľ ADRA Slovensko, pracoval v lete 2011 v tuniskom Tataouine v medzinárodnom tíme, ktorý zabezpečoval pomoc líbyjským utečencom. V dôsledku krízy v Líbyi opustilo krajinu podľa odhadov Medzinárodnej organizácie pre migráciu takmer trištvrte milióna ľudí, približne 300-tisíc odišlo do Tuniska. Na pomoc utečencom v Tunisku vyčlenilo Ministerstvo zahraničných vecí SR pre ADRA Slovensko dotáciu 15 000 eur z programu SlovakAid. Pomoc bola zameraná na zlepšenie života líbyjských detí v štyroch utečeneckých táboroch v Dehibe, Remade a Tataouine. Viac v blogu D. Dräxlera na stránke www.adra.sk.

Foto: Daniel Dräxler a malí utečenci z Líbye.
Archív ADRA Slovensko, Daniel Dräxler

_________________________________________

Článok vyšiel v bulletine Rozvojová pomoc - Jeseň 2011. Vydáva ho Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (MVRO), ktorá je združením právnických osôb - strešnou organizáciou 31 (23 riadnych členov a 8 pozorovateľov) slovenských mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú najmä zahraničnou rozvojovou a humanitárnou pomocou.
http://www.mvro.sk

Celé číslo časopisu Rozvojová pomoc - jeseň 2011 v PDF