Prebiehajú podporné stretnutia Alzheimer Café Košice

okt 5 2021

Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočnil 21. septembra 2021 prvé zo série 10 interaktívnych stretnutí neformálnych opatrovateľov (rodinných príslušníkov, blízkych a priateľov) s názvom Alzheimer Café Košice. Stretnutia sú zamerané na vybrané aspekty starostlivosti o človeka s demenciou v domácom prostredí a budú sa konať v mesačných intervaloch do júna 2022.

Strešný pojem demencia v sebe zahŕňa viac ako 100 foriem. Najbežnejšou formou je demencia pri Alzheimerovej chorobe, ktorá sa vyskytuje v 50 – 60 % všetkých prípadov. Medzi ďalšie formy patrí napríklad vaskulárna demencia, demencia s Lewyho telieskami, frontotemporálna demencia, zmiešaná demencia a demencia pri Parkinsonovej chorobe. Demencia je progresívny syndróm postupne vedúci k pomalému poklesu kognitívnych funkcií, ktoré ovplyvňujú činnosti každodenného života a sociálne fungovanie. Poskytovanie starostlivosti osobe žijúcej s demenciou je zvyčajne dlhotrvajúca situácia spájajúca sa s množstvom potrieb, zodpovedností, úloh a udalostí dopadajúcich na život opatrovateľa.

Cieľom podpornej skupiny je poskytnúť užitočné informácie o schopnostiach neformálneho opatrovateľa, spôsoboch nastavenia sa, poznatky o legislatívnych otázkach. Diskusie a zdieľanie skúseností podporujú dostupné zdroje neformálneho opatrovateľa, a tým účinne znižujú záťaž vznikajúcu zo starostlivosti o pacienta. Stretnutia sú BEZPLATNÉ, pripravené vďaka finančnej podpore projektu VEGA 1/0372/20. Nasledujúce stretnutie sa bude konať ONLINE 12. októbra 2021 – bližšie informácie .

Riešiteľský tím tiež ponúka možnosť zapojiť sa do online výskumu zameraného na záťaž a kvalitu života neformálnych opatrovateľov a formálnych poskytovateľov starostlivosti osobám žijúcim s demenciou.

Prvým podujatím Alzheimer Café Košice sme sa zároveň pripojili k celosvetovej iniciatíve World´s Alzheimer Day 2021 (21.09.2021) a kampani World´s Alzheimer Month (september) pre zvýšenie povedomia o syndróme demencie a snažili sa prispieť k odstraňovaniu stigmatizácie pacientov a ich neformálnych opatrovateľov.

Autorky príspevku:
MUDr. Zuzana Katreniaková,PhD.,
Mgr. Marta Nemčíková

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!