Zborník z medzinárodnej konferencie v Košiciach: PASTORÁCIA RÓMOV v PDF (2019)

júl 23 2020

Zborník z medzinárodného vedeckého sympózia, ktoré sa konalo 14.11.2019 v priestoroch Teologickej fakulty KU v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Úvod

Do vašich rúk sa dostáva zborník príspevkov z medzinárodnej ekumenickej konferencie s témou: Pastorácia Rómov, výzvy a riešenia, ktorá sa konala na Teologickej fakulte v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Magistrátom mesta Košice a KSK.

Pastorácia Rómov je náročná a namáhavá. Mnohokrát sa javí ako bezvýsledná. Úsilie tých ľudí, ktorí medzi Rómami pracujú, sa pre mnohých zdá často zbytočné. Vnímajú ho ako nezmyselné investovanie ľudských síl, energie, finančných a materiálnych prostriedkov bez adekvátneho efektu. Mnohí ľudia nestrácajú nádej a sú ochotní venovať svoj čas, svoj život Rómom a tak danú situáciu pomaly meniť. Uvedomujeme si, že je potrebný dlhý čas, ale dá sa to. Naša Medzinárodná ekumenická konferencia chce reflektovať na dôležitosť Pastorácie Rómov a poukázať na výzvy a riešenia z pohľadu cirkvi a náboženských spoločností v Košiciach i na okolí.

Verím, že táto konferencia prispeje k obohateniu nášho poznania a takisto prinesie nové poznatky do nášho spoločného úsilia o duchovné dobro tých, ktorí sú nám zverení, ako aj celej našej spoločnosti.

Radoslav Lojan, moderátor ES

Obsah

Tajomstvá Rómov - výzva pre pomáhajúce profesie
Lýdia Lešková

Náboženstvo a religiozita Rómov v tradičnom ponímaní
Zuzana Budayová

Integrácia Rómov do cirkvi a do spoločnosti
Miroslav Oláh

Pastorácia Rómov v ECAV na Slovensku
Monika Beňová

Ekumenické zbližovanie na Ukrajine a na Zakarpatí
Anton Konečný

Pastorácia Rómov v Mukačevskej diecéze
Katarína Pajerská

Aktivity Majáku nádeje zamerané na osobnostnú formáciu a duchovný rast sociálne vylúčených rodín
Michaela Šuľová

Deti cigánov nádej či utópia
Ján Pčolínský

RECENZIA knihy „Sociálna práca s osobami s duševnými poruchami“
Štefan Lenčiš


Názov: Zborník z medzinárodnej konferencie: PASTORÁCIA RÓMOV

Editor: ThLic. Lukáš Knap
Teologická fakulta Košice

Recenzenti:
doc. ThDr. Radoslav LOJAN, PhD.
prof. ThDr. PaedDr. Pavol DRÁB, PhD.

Odborní garanti:
doc. ThDr. Radoslav LOJAN, PhD.
prof. ThDr. PaedDr. Pavol DRÁB, PhD.

Vydavateľ: VERBUM –vydavateľstvo KU
Miesto vydania: Košice
Rok vydania: 2019
Forma vydania: online
ISBN 978 –80 –561 –0718–8

PrílohaVeľkosť
Pastoracia_romov_zbornik_2019.pdf1.59 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!