Zborník príspevkov z konferencie Rozvoj sociálnej práce a sociálnej solidarity v podmienkach Slovenskej republiky so zameraním na prínos Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety k tomuto procesu (2012, v PDF)

nov 6 2013

HETTEŠ, M. – SCHAVEL, M. – ŠKORECOVÁ, O. (eds.) 2012. Rozvoj sociálnej práce a sociálnej solidarity v podmienkach Slovenskej republiky so zameraním na prínos Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Zborník z odbornej konferencie. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety. 115 s. ISBN 978-80-8132-066-8.

Zborník príspevkov z odbornej konferencie pri príležitosti 10.výročia vzniku Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, ktorá sa konala 17.11.2012 v Bratislave.

Obsah

Čo mi dala vysoká škola – ako ma pripravila pre prax, ako možno pokračovať z pohľadu skúsenosti a názorov absolventa školy (Beáta Áčová)

Uplatnenie sociálneho pracovníka v zariadení sociálnych služieb (Ingrid Ferenčíková)

Supervízia v sociálnej oblasti počas hospodárskej krízy (Jaroslava Kmecová)

Prínos VŠZaSP sv. Alžbety pre Domov sociálnych služieb ALIA v Bardejove (Anton Kurnát)

Kresťanské hodnoty ako významný činiteľ formácie sociálnych pracovníkov (Michal Sedláček)

Prvé integrované divadlo V Košiciach – sociálno-umelecký prínos pre hendikepovaných (Liana Ivanová, Peter Kalmár)

Čo mi dala vysoká škola (Jarmila Sontagová)

Studium na VŠZaSP sv. Alžběty v Bratislavě z pohledu zahraničního studenta (Alena Šarochová)

Vysokoškolské vzdelávanie – zodpovednosť v živote človeka (Dagmar Štiavnická, Radoslav Tóth, Monika Mačkinová)

Mezioborový přístup a sociální práce k problematice nových náboţenských hnutí (Jiří Tůma)

Počiatky a udržateľnosť diela v práci s Rómami v Jarovniciach (Silvia Zábavová)

Vzdelávanie v odbore Sociálna práca (Emília Vranková)

Čo mi dala vysoká škola (Alena Grondžák Pechová, Emília Čavojská)

Reflexie absolventov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

na oblasť vzdelávania v odbore sociálna práca (Milan Schavel)

Príloha – Prezentácia – Alumni klub (Miloslav Hetteš)

Autori: Miloslav Hetteš, Milan Schavel, Oľga Škorecová
Názov: Rozvoj sociálnej práce a sociálnej solidarity v podmienkach Slovenskej republiky so zameraním na prínos Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Vydavateľ: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2012
Poradie: prvé
Počet strán: 115
Tlač: KSPaSV FSVaZ UKF Nitra
ISBN 978-80-8132-066-8
EAN 9788081320668

PrílohaVeľkosť
Hettes_Schavel_Skorecova_zbornik.pdf1.33 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!