Publikácia Kvalita sociálnych služieb v kocke II.

jún 6 2018

Úvodné slovo autorov
„Ľudské správanie nie je v každom prípade diktované podmienkami, s ktorými sa človek stretáva, ale rozhodnutím, ktoré robí.
Či to už vie, alebo nie, on rozhoduje, či bude podmienkam vzdorovať, alebo im ustúpi.“
„Človek nie je slobodný od podmienok, ale slobodný iba k tomu, aby k nim zaujal stanovisko.“

Viktor Frankl

Vážení kolegovia, milí priatelia kvality,

tento úvod ku knihe píšeme po ceste z Dánska. Obaja sme sa tam vrátili po viac ako dvadsiatich rokoch. Čo sa zmenilo od roku 1991 a 1993 v sociálnych službách? Mohli by sme povedať že veľmi veľa, ale aj zároveň veľmi málo. Málo z pohľadu smerovania a spôsobu myslenia, životného, rodinného aj pracovného štýlu.

A veľa z pohľadu modernizácie a metód práce. Dánske sociálne služby sú zamerané na človeka. Holistický prístup vidieť všade. V stavebných a záhradných architektúrach, vo vybavení zdravotníckymi, pedagogickými, terapeutickými, ako a aj ošetrovateľskými a rehabilitačnými pomôckami a zariadením v pobytových aj v ambulantných službách, účelovým dizajnom interiéru aj exteriéru, profesionálnym prístupom personálu a spoluprácou s rodinou, ako aj komunitou.

Kontrola kvality sociálnych služieb je tu meraná troma indikátormi. Zaujímajú sa najmä o to ako sa vďaka poskytnutej službe zmenil k lepšiemu zdravotný, alebo sociálny stav klienta, ako mu pomohol, ako sa posunul k sebaopatere a k samostatnosti. Tiež sa neustále pýtajú na mieru práva na sebaurčenie a zároveň na to, ako je vedený k zodpovednosti pri plnení vopred dohodnutých cieľov. V neposlednom rade musia preukázať, že poskytnutá služba bola efektívna a najhospodárnejšia zo všetkých možných riešení.

Dánsko, ako krajina sa napriek tomu že má najvyššie dane umiestňuje v rebríčkoch šťastia na najvyšších priečkach. Môžeme sa pri budovaní kvality sociálnych služieb na Slovensku spýtať na recept? Počasie je tam oveľa drsnejšie, ako u nás. Málo slniečka, veľa vetra, vysoké dane. Žeby to bolo vďaka dánskemu životnému konceptu? Koncept sa nazýva hygge. Je to pre nich bežný spôsob života. Spájajú ho s príjemnou rutinou a každodennými rituálmi. V každom zariadení sociálnych služieb sme našli desiatky horiacich sviec, svietnikov, estetické prírodné dekorácie v striedmom nevyrušujúcom štýle. Každá izba je plná svetla a s východom do záhrady, alebo s veľkým výhľadom na prírodu. Spôsob života hygge sa dotýka výchovy, zariaďovania prostredia, prípravy jedla a vychutnávania času a to všetko bez kľúčového pracovníka či rozsiahlych individuálnych plánov.

Jedlo je pripravované zväčša spoločne. Vytváraniu atmosféry šťastia v komunite rodiny, školy, obce, mesta, alebo zariadenia sa venuje veľká pozornosť už od útleho detstva. Spoločne strávený čas berú ako posvätný a všetci sa snažia vytvoriť atmosféru pohody a prikladať k nej polienko po polienku. Útulnosť a atmosféru domova sme cítili aj v špecializovanom zariadení pre seniorov, v ktorom sa starajú o klientov s demenciou, závislosťami na alkohole či drogách a ďalšími psychickými chorobami. K ich hlavným hodnotám patrí profesionalita, slušnosť, tímovosť, žiadna pretvárka, ústretovosť, rešpekt, slušnosť (ohováranie sa považuje za niečo skutočne veľmi neslušné) a humor.

To je všetko? Áno, recept sa dá zapísať na úplne malý kúsok papiera. To nie je rozsiahla národná stratégia, mnohostranový koncept expertných skupín a ani podrobné rozpracovanie európskych smerníc. Ba ani žiadna odborná publikácia, vôbec nič, čo by sa dôležito vynímalo na poličke alebo v životopise. Niežeby sme to nevedeli, keď sme tam išli. Niežeby nás to úplne prekvapilo. Už sme to spomenuli v našom prvom diele.

Tých pár hodnôt zapísaných hlboko v človeku a dôsledne realizovaných v osobnom aj profesionálnom živote by malo vystačiť na mnoho a mnoho rokov, od narodenia až po smrť. A komu snáď nie, môže sa odhodlane pustiť do čítania tejto knihy.


PUBLIKÁCIU JE MOŽNÉ SI OBJEDNAŤ U VYDAVATEĽA
Záverečné slovo autorov

Milí kvalitári,

ak ste si prečítali, alebo čo len prelistovali túto knihu, dostali ste sa na ceste kvality opäť trocha ďalej. Ak sa Vám zdá, že cesta ku kvalite je zarúbaná zlou legislatívou, nesystémovými koncepciami, nedostatkom financií, neochotou kolegov k zmene a k rozvoju, nevďačnosťou rodinných príslušníkov, nezáujmom politikov, občanov obce, negatívnymi správami médií, aroganciou kontrolných úradov, nevzdávajte sa a znovu si prečítajte úvod.

„Aj ten najmenší plameň osvecuje a zohrieva.“

Ak by sme o tom neboli presvedčení, sami by sme to boli už dávno zabalili a pobrali sa niekam, kde sa kvalite a šťastiu darí. Nevieme sľúbiť, že cesta kvality sa dá prechádzať ľahko, vieme len, že je to cesta ľudského dobra a krásy stvorenia.
Prajeme vám všetkým dobro a krásu v srdci aj vo vašej práci.

Autori: Ondrej Buzala a Mária Kovaľová

Zopár dánskych prísloví:
„Šťastie sa zastaví pri dverách a opýta sa, či je za nimi rozvaha.“
„Šťastie a dúhu, nikdy nevidíme nad sebou, vždy len nad hlavami iných.“
„Doktor a sedliak vedia viac, než doktor sám.“
„Somár, ktorý nesie veľa kníh, nie je ešte učený.“
„Starí zle chodia, ale radia dobre.“
„Cesta do priateľovho domu, nikdy nie je dlhá.“
„Čo z toho, že krava dáva veľa mlieka, keď vedro prevrhne.“
„Kto ide do tŕnia, musí si vziať čižmy.“


Názov: Kvalita sociálnych služieb v kocke, 2. časť
Autori: Ondrej Buzala, Mária Kovaľová
Vydavateľ: Tabita s. r. o.
Rok vydania: 2018
Vydanie prvé
Počet strán: 349
ISBN: 978-80-972184-1-6

Súvisiace články

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!