Zborník z 3. konferencie verejného zdravotníctva na úrovni krajín V4, 19.–20.10.2017, Praha (PDF)

máj 31 2018

3. konferencia o verejnom zdraví na úrovni krajín V4 v Prahe (ČR) nadväzuje na úspešnú spoluprácu, ktorá začala v roku 2013 uskutočnením 1. konferencie v Košiciach (SR) a v roku 2015 pokračovala 2. konferenciou v Zabrze (Poľsku).

Hlavnými partnermi tejto niekoľkoročnej spolupráce sú v rámci jednotlivých krajín V4: Spoločnosť sociálneho lekárstva a riadenia starostlivosti o zdravie Českej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP), Poľská spoločnosť verejného zdravotníctva (PTZP), Maďarská asociácia vzdelávacích a výskumných inštitúcií v oblasti verejného zdravotníctva (HAPHI), Slovenská asociácia verejného zdravia (SAVEZ) a Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Významnú podporu pre pokračovanie a ďalší rozvoj tejto spolupráce na medzinárodnej úrovni kontinuálne poskytuje Európska asociácia verejného zdravotníctva (EUPHA).

Obsah

Cross-Border Healthcare in the Czech Republic and its Relationship to Other V4 Countries
Miroslav Barták, Beáta Gavurová

Suicides in the Slovak Republic: Trend and Cross-Sectional Analysis
Alexandra Bražinová

Inequalities in the Distribution and Utilisation of Health Resources
Martin Dlouhý

Regional Distribution of Doctors, Nurses, and Hospital Beds in the Visegrad Countries
Martin Dlouhý

Czech Healthcare from the European Perspective
Helena Hnilicová

Health Literacy is an Important Determinant of Health
Jan Holčík

The Importance of Fatigue and Depression for Quality of Life in Rheumatoid Arthritis Patients
Alexandra Husivargova, Zelmira Macejova, Jozef Benka, Dagmar Breznoscakova, Iveta Nagyova

Ethical Dilemmas of Czech Physicians as Related to the Hippocratic Oath
Kateřina Ivanová, Přemysl B. Hanák, Adéla Lemrová

Predictors of One-Year Mortality after Hip Fracture Surgery in Elderly Patients from Slovakia
Zuzana Katreniakova, Radoslav Morochovic, Stanislava Imrichova, Iveta Nagyova

Quo Vadis, Polish Healthcare System?
Kamila Kocańda

Noise Pollution and its Impact on Health in Slovak Urban Population
Lucia Kuzmova, Zuzana Katreniakova, Tatiana Kimakova

Associations between Depression, Anxiety, Fatigue and Health-Related Quality of Life in People with Multiple Sclerosis
Pavol Mikula, Iveta Nagyova

The Socioeconomic Costs and Health-Related Quality of Life in Patients with Multiple Sclerosis
Iveta Nagyova, Katarina Sitkova, Martina Chylova, Miriam Polanova

Resource Management under a Budget Cap – How Institutional Changes Affect the Way Hospitals Are Managed in Poland
Monika Raulinajtys-Grzybek, Gertruda Krystyna Świderska

Daily Physical Education as Part of Holistic Health Promotion in Hungarian Schools
Annamária Somhegyi

The Lifestyle of Families as a Determinant of V4 Countries’ Health – Preamble to a Longitudinal Research
Klára Tarkó, Zsuzsanna Benkő

Are Disease Severity, Sleep-Related Problems and Mastery Associated with Work Functioning in Patients with Obstructive Sleep Apnea?
Vladimira Timkova, Iveta Nagyova, Sijmen A. Reijneveld, Ruzena Tkacova, Jitse P. van Dijk, Ute Bültmann

PrílohaVeľkosť
v4_public_health_Prague_2017_proceedings.pdf2 MB

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!