Odmeny pre zdravotníkov sa minuli účinku

jan 21 2022

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek upozorňuje na prípady, kedy sestry a pôrodné asistentky nedostali sľúbenú odmenu od Vlády SR, resp. im bola odmena neprimerane zdanená, alebo boli dokonca oklamané. Vo vyplávaní odmien nastal chaos, mnohí odmeny nedostali, alebo im boli neúmerné krátené, teda nemôžeme ani zďaleka hovoriť o sume 350 €. Odmeny sa minuli svojmu účinku. Frustrácia a hnev sestier a pôrodných asistentiek sa stupňuje. Odmeny zakrylo rúško podozrení a nedôvery sestier voči zamestnávateľom a krajine.

Photo by Vladimir Fedotov on UnsplashPhoto by Vladimir Fedotov on Unsplash

Zdravotníci, teda aj sestry a pôrodné asistentky mali prisľúbenú odmenu od Vlády SR vo výške 350 €. Odmena mala byť súčasťou v decembrovej výplaty a vyplatená v januári. Vláda SR vyčlenila na tento zámer finančné prostriedky vo výške 50.705.746 eur. Finančné prostriedky poskytlo Ministerstvo zdravotníctva SR zamestnávateľovi vo výške celkovej ceny práce (“superhrubá mzda”), z ktorej zamestnávateľ mal zrealizovať svoju odvodovú povinnosť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Mnohé sestry a pôrodné asistentky však uvádzajú, že im bola po väčšine vyplatená odmena po zdanení vo výške cca 240 € netto. Stretávame sa však aj s inými údajmi a to, že odmena bola vyplatená dokonca ešte v nižšej sume, či zdaňovaná na dvakrát. Horšia situácia je v niektorých súkromných ambulanciách a v ústavných zdravotníckych zariadeniach, kde dostali sestry po zdanení odmenu vo výške 100 – 160 €. Ako nás informovali sestry a pôrodné asistentky, ale iní zdravotnícki pracovníci. Odmeny neboli vyplatené každému. Tí zdravotníci, čo sú práceneschopní, príp. poberajú materský, či rodičovský príspevok niekde odmeny dostali, inde zase nie. Pomocný personál v zdravotníctve, ktorí často supluje prácu sanitárov nedostal odmeny vôbec, pretože nie sú zdravotníckymi pracovníkmi.

Zdravotníci vnímajú túto odmenu vo všeobecnosti s veľkým rozhorčením, nie s vďakou. Hovoria tomu „zalepenie očí“. V tomto štádiu, kedy nemáme žiadnu informáciu o plošnom navyšovaní miezd sú ich reakcie, rozhorčenie a hnev voči politikom opodstatnená reakcia. Len na porovnanie. Sestry a pôrodné asistentky v ČR, ktoré pracujú v nemocniciach mali ešte v minulom roku vyplatenú odmenu vo výške 3000 €. Tie ktoré pracujú v dlhodobej starostlivosti dostali odmenu 2000 €. Výška mzdy sestry v ČR je o stovky eur vyššia ako tá naša. Preto sa pýtame, či sa naozaj musíme opakovane zaoberať tým, ako sú naše sestry a pôrodné asistentky doslova klamané a to aj pri vyplácaní odmien, ktoré si právom zaslúžia. Podotýkame, že toto je len kvapka v mori problémov a nespravodlivostí, ktoré sa dejú v mnohých našich nemocniciach, ambulanciách, či v zariadeniach sociálnych služieb.

Je poľutovaniahodné, že zo strany vlády ešte neboli podniknuté všetky potrebné kroky na zlepšenie pracovných podmienok sestier a pôrodných asistentiek, ako najväčšej skupine zdravotníckych pracovníkov. Keď štát a spoločnosť žiadajú sestry a pôrodné asistentky o pomoc, ony hneď reagujú. Keď však sestry a pôrodné asistentky žiadajú zlepšiť ohodnotenie, nikdy nie je správny čas, nie sú zdroje a ani vôľa na riešenie. Niet sa čo čudovať, že si nevieme udržať zdravotníkov na Slovensku, ak po prechode iba pár kilometrov od našich hraníc sa k nám správajú s úctou a rešpektom, vedia nás oceniť a máme vytvorené tie najlepšie podmienky pre prácu s dostatočným množstvom pomôcok, materiálu, podpory a úcty.

Zdroj: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 38 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!