Poslanci majú možno poslednú šancu udržať sestry a pôrodné asistentky na Slovensku

dec 9 2021

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vyzýva Vládu SR a poslancov NR SR, aby pri rokovaní o štátnom rozpočte na rok 2022 využili poslednú šancu stabilizovať počty sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku. Obraciame sa na poslancov NR SR v mene takmer 40 000 sestier a pôrodných asistentiek, občanov tohto štátu, ale aj ostatných zamestnancov zdravotníctva, ktorým nie je ľahostajná situácia vo financovaní zdravotnej starostlivosti Slovenskej republiky, aby nezabudli na obetu sestier a pôrodných asistentiek v týchto ťažkých časoch. My sme reagovali na Vaše výzvy o pomoc okamžite a toto očakávame teraz od Vás. Vypočujte naše požiadavky a pomôžte nám zachrániť slovenské zdravotníctvo, ktoré bez nás nebude existovať.

Photo by Artur Tumasjan on UnsplashPhoto by Artur Tumasjan on Unsplash

Návrh štátneho rozpočtu v predloženom znení je pre nás ďalším signálom, že súčasná vláda nemá záujem na spravodlivom ohodnotení našej práce. Pritom nespokojnosť zdravotníkov narastá, pretože nás je málo, sme preťažení a slabo ohodnotení. Obávame sa, že nám sestry a pôrodné asistentky, či ostatní zdravotnícki pracovníci, budú naďalej odchádzať do zahraničia, možno aj vo väčšom počte, než je tomu teraz aj kvôli slabému finančnému ohodnoteniu. Naše mzdy sú dlhodobo 20 % pod priemerom mzdy v národnom hospodárstve, práca sestry a pôrodnej asistentky na Slovensku je podhodnotená, odmeňovanie nezodpovedá náročnosti pracovných činností. Dovolíme si pripomenúť, že štátny rozpočet úzko súvisí aj s naplnením požiadaviek sestier a pôrodných asistentiek na zvýšenie platov, ktoré vo svojom programovom vyhlásení vláda avizovala. Návrh SK SaPA na zvýšenie miezd sestier a pôrodných asistentiek sme predložili súčasnému ministrovi zdravotníctva v lete tohto roku:

Tab. Základná zložka mzdy SaPA Zákon č. 578/2004 Z.z. a navrhované zmeny SKSaPA

Časová postupnosť: Navýšenie základnej zložky mzdy o 5 % každých 5 rokov odbornej praxe, maximálne do výšky 20 %.

Nedostatok sestier a pôrodných asistentiek ohrozuje starostlivosť a bezpečnosť pacientov. V súčasnosti je priemerný počet sestier na 1 000 obyvateľov v krajinách OECD 8,7, na Slovensku sme mali v roku 2014 5,9 sestry na 1 000 obyvateľov, dnes je to 5,4 sestry na 1 000 obyvateľov. Vekový priemer sestier je 54 rokov. Dostali sme sa do stavu, kedy nám chýba takmer 15 000 sestier. Od 1. 1. 2021 do 8. 12. 2021 sme prišli o ďalších 931 sestier a pôrodných asistentiek, plus 778 sestier a pôrodných asistentiek požiadalo o dlhodobé prerušenie výkonu povolania. Od začiatku pandémie sme prišli o 1 842 sestier a pôrodných asistentiek.

Pre dobré fungovanie zdravotníctva musíme investovať do zdravotníckych pracovníkov. Musíme investovať do vzdelávania a zamestnávania väčšieho množstva zdravotníckych pracovníkov, aby sme zabezpečili prístup každej matky, dieťaťa, študenta, rodiča a starého rodiča k bezpečným zdravotníckym službám. Musíme investovať do spravodlivých platov a ochrany pracovníkov v zdravotníctve a starostlivosti. Musíme investovať do pracovnej sily v zdravotníctve, ktorá pomôže celému systému zotaviť sa aj po odznení pandémie.

Je poľutovaniahodné, že zo strany vlády ešte neboli podniknuté všetky potrebné kroky na zlepšenie pracovných podmienok sestier a pôrodných asistentiek, ako najväčšej skupine zdravotníckych pracovníkov. Keď štát a spoločnosť žiadajú sestry a pôrodné asistentky o pomoc, ony hneď reagujú. Keď však sestry a pôrodné asistentky žiadajú zlepšiť ohodnotenie, nikdy nie je správny čas, nie sú zdroje a ani vôľa na riešenie. Niet sa čo čudovať, že si nevieme udržať zdravotníkov na Slovensku, ak po prechode iba pár kilometrov od našich hraníc sa k nám správajú s úctou a rešpektom, vedia nás oceniť a máme vytvorené tie najlepšie podmienky pre prácu s dostatočným množstvom pomôcok, materiálu a podpory.
Vyzývame Vládu SR a poslancov NR SR, aby z vyššie uvedených dôvodov nehlasovali za návrh štátneho rozpočtu tak, ako ho navrhuje vláda, ale prijali taký rozpočet, ktorý prinesie priestor na dlho očakávané primerané platové ohodnotenie sestier a pôrodných asistentiek, ako aj ostatných zdravotníckych pracovníkov. Je najvyšší čas, aby ako zástupcovia občanov uznali prínos sestier a pôrodných asistentiek, venovali im adekvátnu pozornosť a neboli hluchí a slepí voči ich požiadavkám. Je to možno posledná možnosť, ako zvrátiť tento stav.

Zdroj: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združujúca 38 000 sestier a pôrodných asistentiek. Hlavnou úlohou SK SaPA je obhajovať profesijné, hospodárske a sociálne záujmy členov komory v zdravotníckych, sociálnych, školských a iných zariadeniach.

Ponuka vzdelávania


Radi publikujete ale nemáte dobrú skúsenosť s inými časopismi? Publikujte články v časopise Prohuman a podcasty na Prohuman AI. Hľadáme práve Vás!