Sborník abstrakt příspěvků na 22. celostátní konferenci Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí Vernířovice, 15. – 17. 5. 2015 (PDF)

aug 19 2015

S potěšením předkládáme odborné veřejnosti sborník abstrakt příspěvků na další, tentokrát již v pořadí 22. celostátní konferenci Sekce psychologie zdraví ČMPS, kterou pořádáme opět jako reprezentativní národní konferenci s mezinárodní účastí.

Tato okolnost svědčí to jednak o značném zájmu domácích i zahraničních psychologů o náš obor, ale také o rostoucím významu tradice našich konferencí, čehož si při vší skromnosti velmi ceníme a považujeme tuto skutečnost za součást odkazu našich předchůdců v tomto oboru i za specifickou přidanou hodnotu činnosti naší sekce.

Jak je již na našich konferencích zavedenou tradicí, abstrakty sdělení jsou posuzovány členy přípravného výboru a garanty odborného programu konference a schválené příspěvky jsou poté zařazeny do programu konference i do sborníku abstrakt. Účastníkům konference je sborník abstrakt na CD s ISBN distribuován spolu s programem a potvrzením o účasti při registraci, jak je to obvyklé na obdobných konferencích v ČR i v zahraničí.

Letošní sborník abstrakt je rozdělen do tří základních částí: v první z nich jsou zařazeny abstrakty přednášek, ve druhé části abstrakty posterových prezentací a ve třetí abstrakty workshopů. Abstrakty jsou v jednotlivých částech sborníku seřazeny abecedně podle příjmení prvního autora příspěvku, což umožňuje snadnou a rychlou orientaci v celém sborníku.

Výbor Sekce psychologie zdraví ČMPS předpokládá, že 22. Celostátní konference naší sekce bude úspěšná, a že se můžeme těšit na shledanou se všemi kolegy z ČR i zahraničí jak na této konferenci, tak na jejích dalších ročnících.

Za výbor Sekce psychologie zdraví ČMPS
prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.,
editor

OBSAH

Předmluva editora
Abstrakta přednášek
Abstrakta posterových prezentací
Abstrakta workshopů

Sborník abstrakt sdělení na konferenci Sekce psychologie zdraví ČMPS Vernířovice 15. – 17. 5. 2015
Vydala: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015
Editor: prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.
Recenzenti: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.,
doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc.
PhDr. Radim Badošek, Ph.D.
Vydáno elektronicky na CD-ROM
ISBN 978-80-7308-562-9
©Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015

PrílohaVeľkosť
Sbornik_konference_PZ_CMPS_2015.pdf818.05 KB