Budovanie kapacít v oblasti počítačovej gramotnosti v Kwale v Keni - fotoreportáž

aug 5 2013

Názov projektu: Budovanie kapacít v oblasti počítačovej gramotnosti v Kwale a zvyšovanie verejného povedomia o slovenskej rozvojovej spolupráci
Donor: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu SAMRS
Realizátor projektu: Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Partnerská rozvojová krajina: Keňa
Miesto: dištrikt Kwale (Kwale district hospital a 3 nutričné centrá: Kwale, Tiwi, Mkongani)
Obdobie trvania projektu: 01. 5. 2013 - 30. 09. 2013

Slovenský personál/Projektový tím: projektový manažér: PhDr. Juraj Jančovič, PhD., koordinátorka projektu: Mgr. Adéla Bodo Novotná, spolupracovníci v teréne: PhDr. RNDr. Božena Baluchová, PhD. a Mgr. Michal Miadok, LL.M, vyslaný dobrovoľník – IT odborník: Ing. Pavol Markovič
Datovanie fotografií: máj, jún, júl 2013
Charakter pomoci/spolupráce: Vzdelávacia činnosť zameraná na počítačovú gramotnosť, pomoc pri zefektívnení zberu, spracovávania a analýzy dát o pacientoch nemocnice
Význam projektu: Slovenský rozvojový dobrovoľník (IT odborník) v rámci budovania kapacít a získavania zručností v oblasti informačných technológií pre potreby lokálneho partnera (Kwale district hospital), ako aj pre potreby existujúceho rozvojového projektu TU: „Sociálno-zdravotnícka starostlivosť o podvyživené deti do 5. roku života a ich matky v regióne Kwale“ participuje na odborných prednáškach za účelom zvýšenia všeobecného povedomia v oblasti IT. Ide predovšetkým o zvýšenie počítačovej gramotnosti (práca s MS Office / OpenOffice), ale aj informovanie o nových médiách, bezpečnosti údajov, masovej komunikácii i fundraisingu pre zamestnancov nemocnice a najmä zdravotníckych komunitných pracovníkov, pracujúcich na projekte TU (ktorí takýmito zručnosťami nedisponujú). Zvýšením počítačovej gramotnosti a zručnosti sa zároveň napomáha k zefektívnení zberu, spracovávania a analýzy dát o pacientoch kwalskej nemocnice. V neposlednom rade prítomnosť rozvojového dobrovoľníka (odborníka na IT, multi-médiá) zvyšuje aj (počas i po projekte) verejné povedomie o slovenskej rozvojovej spolupráci v Keni.

IT lecture 1-Tiwi b
tiwi-lecture 3-with nurses
mkongani-IT lecture-16.jul2013
mkongani-lecture 3a
tiwi-lecture 3-with Paul
kwale-lecture 3-vela CHWs
kwale-lecture 3-crazy
IT lecture 1-Mkongani b
IT lecture 1-Tiwi a